.Index Actualitate Administratie

Plasă de siguranță pentru mineri

Plasă de siguranță pentru mineri. Minerii ar putea ieși la pensie dacă îndeplinesc cumulativ stagiul de cotizare de 15 ani, care au cel puțin 45 de ani și care au lucrat cel puțin 50% din timpul de lucru normal în subteran. Este o prevedere a unei inițiative legislative inițiată de senatorul PSD, Cristian Resmeriță, dar și de alți colegi parlamentari.

Pentru că două unități miniere își vor înceta activitatea, iar statul român nu a găsit alte alternative pentru Valea Jiului și sute de mineri nu îndeplinesc condițiile de pensionare, Legea Pensiilor ar putea suferi modificări. Un proiect de completare a legii a fost depus în Senat.

“Prin prezenta inițiativă legislativă se completează litera a) a alineatului (1) al articolului 56 din legea 263/2010 privind sistemul de pensii publice, în sensul introducerii unei noi categorii de persoane care poate ieși anticipat la pensie, fără a fi penalizată, și se introduce un nou articol care oferă posibilitatea tuturor persanelor care au fost concediate ca urmare a aplicării Planurilor de închidere să beneficieze de modificările aduse. Necesitatea unei astfel de completări ține de situația socio-economică din zonele miniere, unde vor fi închise anumite exploatări miniere ca urmare a înțelegerilor dintre statul român și Comisia Europeană. Închiderea unităților miniere vine în contextul negocierilor duse de România cu Comisia Europeană. În acest sens, termenele limită a extracției huilei, prevăzute în Planul de închidere, au fost autorizate de CE prin Decizia C (2016)7719 final. Exploatările miniere ce se vor închide în baza acestor înțelegeri se află într-o zonă monoindustrială și slab dezvoltată din punct de vedere economic, ceea ce face aproape imposibilă recalificarea și integrarea pe piața muncii a persoanelor de urmează a fi concediate. De asemenea, ca urmare a închiderii exploatărilor miniere și a reducerilor de personal din alte exploatări miniere, aceștia nu vor mai putea să lucreze ca mineri”, arată senatorul PSD, Cristian Resmeriță în expunerea de motive.

Potrivit senatorului, doar persoanele care au lucrat în minerit și îndeplinesc o serie de condiții ar putea beneficia de noile prevederi în cazul în care acestea vor fi adoptate de Parlament.

“Conform dispozițiilor actuale ale Legii pensiilor publice, persoanele care lucrează în activitatea minieră și-și desfășoară activitatea în subteran, în proporție de cel puțin 50% din timpul normal de muncă, și au cel puțin 45 de ani să poată ieși la pensie, dacă au un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani. Această prevedere se va aplica exclusiv pentru persoanele ce urmează să fie concediate ca urmare a închiderii exploatărilor miniere ca urmare a obligațiilor pe care și le asumă statul român în negocierile cu Comisia Europeană. Așa cum se poate observa, de această modificare va putea beneficia un număr limitat de persoane, cele care îndeplinesc cumulativ stagiul de cotizare de 15 ani, care au cel puțin 45 de ani și care au lucrat cel puțin 50% din timpul de lucru normal în subteran”, mai arată textul proiectului.

Parlamentarii vor să rezolve astfel o problemă socială a Văii Jiului, și anume cea a actualilor mineri și a viitorilor pensionari. Semnatarii proiectului mai menționează că efortul bugetar nu este unul cu impact major, numărul celor care ar putea beneficia de aceste prevederi fiind limitat.

“De asemenea, pentru a nu exista un tratament discriminatoriu între persoanele care au fost concediate ca urmare a aplicării Planului de închidere și cele care urmează să fie concediate, am considerat necesar să introducem un nou articol prin care să oferim posibilitatea tuturor celor care au fost concediați din cauza închiderii exploatărilor miniere să poată beneficia de prevederile legii. Modificările sunt necesare deoarece acestea sunt persoane care își vor găsi cel mai greu un nou loc de muncă și vom rezolva astfel o problemă socială acută din zona Văii Jiului. Impactul economic al acestei modificări este scăzut, deoarece nu toți cei care au fost sau urmează să fie concediați îndeplinesc condițiile pentru ieșirea la pensie, iar cei care le îndeplinesc nu vor mai beneficia de alte programe de protecție socială, precum ajutorul de șomaj sau venitul minim garantat, după caz. Considerăm că prin promovarea acestei inițiative legislative rezolvăm o problemă socială gravă”, mai arată senatorul.

În momentul de față, stagiul de cotizare pentru mineri este de cel puțin 20 de ani subteran.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.