.Index Actualitate

Primăriile pot accesa bani pentru termoficare

Primăriile pot accesa bani pentru termoficare. Unitățile administrativ-teritoriale eligibile vor primi, sumele solicitate pentru investiţii în modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică. Repartizarea sumelor alocate prin Programul Termoficare va fi aprobată, luni, 25 mai 2020, în cadrul primei ședințe a Comisiei interministeriale de coordonare a Programului Termoficare organizate anul acesta.

„Interesul manifestat pentru Programul Termoficare arată preocuparea autorităţilor administraţiei publice locale pentru acest sector, fiind susţinut constant de ministerul nostru prin măsurile luate în vederea asigurării unui mediu sănătos, dar mai ales pentru creşterea calităţii vieţii. Îmi exprim convingerea că, proiectele în termoficare vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creşterea eficienţei energetice şi la îmbunătăţirea serviciului asigurat populaţiei”, a declarat domnul Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 şi finanţează proiecte de investiţii noi şi proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 53/2019 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

Finanţarea Programului Termoficare se realizează din sume provenite din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) sau sume din transferuri din bugetul Fondului pentru mediu, în limita sumei de 400.000 mii lei, prin bugetul MLPDA ori sume din bugetele locale.

Cota de cofinanţare din bugetul MLPDA este de maximum 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar contribuția de la bugetul local va fi de minim 15%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.