Proiectele turistice din Valea Jiului neeligibile la finanţare europeană

În Valea Jiului au început în urmă cu mai bine de cinci ani proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice. Staţiunile montane Parâng, Straja şi Pasul Vâlcan au fost incluse în proiectul “Schi în România”, însă alocările financiare s-au redus considerabil. Abia în cursul acestui an, autorităţile locale din Petroşani şi Lupeni au primit câte două, respectiv patru milioane de lei pentru continuarea unor lucrări. Banii primiţi sunt insuficienţi şi nici fondurile europene nu pot fi accesate pentru aceste proiecte.

“Versiunea oficială a Programului Operaţional Regional 2014-2020 a fost aprobată de către reprezentanţii Comisiei Europene la data de 23 iuni 2015. investiţiile în infrastructura de turism sunt limitate la infrastructura la scară mică, ce oferă facilităţi recreative, în vederea promovării incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, în special în comunităţile marginalizate. Prin axa prioritară 5: conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural vor putea fi finanţate activităţile specifice obiectivelor de patrimoniul cultural cum ar fi: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, dotări interioare (instalaţii echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie”, arată vicepremierul Vasile Dîncu într-un răspuns oferit senatorului Haralambie Vochiţoiu.

Potrivit vicepremierului, doar proiectele turistice la scară mică sunt eligile la finanţare pe fonduri europene.

“Având în vedere dimensiunile bugetului, concetrarea teritorială a resurselor financiare şi a acţiunilor se va realiza un număr limitat de obiective de patrimoniu cu potenţial turistic, de importanţă mondială, naţională şi locală, indiferent de localizarea din mediul urban sau rural, pentru care impactul economic rezultat în urma implementării este clar demonstrat. Pentru a fi eligibile prin POR, este necesar ca proiectele să respecte prevederile programului şi să parcurgă toate etapele prevăzute. Astfel, printre cele mai importante aspecte care trebuie avute în vedere se numără: (…) vor fi finanţate numai proiectele la scară mică. Astfel valoarea proiectului nu trebuie să depăşească 5 milioane de euro. În cazul obiectivelor aflate pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectelor nu trebuie să depăşească 10 milioane euro. Impactul economic rezultat în urma implementării trebuie să fie clar demonstrat. Astfel, vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creşterea competitivităţi arealului în care sunt localizate. Obiectivul de patrimoniu este inclus în circuitul public, activităţile vizează obiective de patrimoniu cultural imobil, implementarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea stării de conservare a obiectivului de patrimoniu şi la creşterea numărului de vizitatori”, mai arată vicepremierul Dîncu.

Potrivit informării “în ceea ce priveşte proiectele din domeniul turismului, implementate în perioada 2007-2013, în judeţul Hunedoara, vă informăm, că prin Programul Operaţional Regional 2007 -2013, au fost finanţate 17 proiecte, în valoare totală de 143,56 milioane lei, din care 80,7 milioane lei contribuţie UE. De asemenea, menţionăm că cele 17 proiecte sunt finalizate din punct de vedere tehnic, având plata finală efectuată”.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.