.Index Actualitate Administratie

Punct termic pentru locuinţele sociale

Autorităţile locale de la Vulcan au în vedere realizarea unui punct termic pentru  căminul social. În acest sens a fost aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: „Construire Punct Termic Cămin Social – municipiul Vulcan”.

“În data de 29.09.2016, prin referatul de necesitate întocmit de către Biroul Proiecte – Dezvoltare Locală, s-a aprobat suma necesară pentru: „Construire Punct Termic Cămin Social  municipiul Vulcan”, str. Căprioara nr. 3, cu scopul de a asigura agent termic cu centrale termice pe gaze naturale la Căminul C1, situat în zona Dincă. Conform art. 5 din HGR 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii: „Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv extinderi, se elaborează în următoarele faze:  studiu de fezabilitate;proiect tehnic; detalii de execuţie”, arată documentele Primăriei Vulcan.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) – 460,80 mii lei din care C+M: 216,88 mii lei.  Durata de realizare a investiţiei: 6 luni, din care execuţia este de 3 luni. Centrala termică va fi dotată cu două cazane de 200,2 kW/buc. Pentru obiectivul de investiţie amintit nu a mai fost întocmit Studiu de fezabilitate/Proiect tehnic .

 

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.