RAPORT SCANDALOS Activitatea soției lui Stamin Purcaru poate avea efecte penale

 

O nevastă care se poate teleporta sau care poate alimenta cu mai mult combustibil decât este capacitatea rezervorului. Sunt doar câteva din neconcordanțele care cad în în sarcina soției lui Ioan Stamin Purcaru. Delegații decontate fără dovezi ale prezenței, deconturi de combustibil neconforme (3 bonuri fiscale cu alimentare în 18 minute, la două pompe de benzină și cu o cantitate mai mare decât capacitatea rezervorului), lipsa documentelor întocmite/semnate/elaborate (Direcția Financiară neputând pune la dispoziția echipei astfel de documente), inexistența acestora având caracteristici cu potențial neconform în legătură cu prezența efectivă a acesteia la serviciu, conform programului de lucru și a documentelor asociate prestării unei activități curente (corespondențe, înscrisuri doveditoare, e-mailuri, etc) în afara celor conexate la efectuarea demersurilor privind compensările (acestea având caracter ocazional, pe parcursul unei luni calendaristice), prezența (conform documentelor prezentate de Direcția Financiară și Serviciul RU) în același timp la ședințele de compesare din București și la sediul SCEH SA, conform delegațiilor, sau în perioadele de concediu de odihnă și o propunere de desfacere a contractului de muncă și posibile FAPTE PENALE stau în sarcina nevestei lui Stamin Purcaru, președintele Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara.

Nevasta lui Stamin Purcaru este angajata Complexului Energetic Hunedoara – Reprezentanța Huila București. Ionica Nuța Stamin Purcaru este nevasta lui Ioan Stamin Purcaru, actualul președinte al Consiliului de Administrație al CEH. Activitatea acesteia a făcut obiectul unui control, iar concluziile au deranjat. În iarna anului trecut, conducerea CEH a decis însã sã restructureze un post de consilier al reprezentantei de Bucuresti, fãrã a tine cont de faptul cã „sotul doamnei a fost director general”.  Imediat după aflarea veștii, nevasta lui Stamin Purcaru a intrat în concediu medical, iar postul nu a mai putut fi desființat. Între timp s-a schimbat și componența Consiliului de Administrație al CEH, iar în fruntea forului a revenit, culmea, soțul doamnei, adică Stamin Purcaru.

Control cu rezultate scandaloase

Raportul Corpului de Control al directorului general al CEH a scos la iveală o serie de neconcordanțe. În perioada anului 2015, Ionica Nuța Stamin Purcaru a efectuat 13 delegații pe ruta București – CEH Petroșani – București, însă condica de prezență nu indică faptul că aceasta s-a aflat în sediul CEH. Mai mult, aceasta a depus o serie de deconturi pentru combustibil care au ridicat mari semne de întrebare. A alimentat mașina cu mai mult combustibil decât este capacitatea rezervorului.

“Contravaloarea combustibilului necesar transportului de la Reprezentanța București la sediul S CEH SA s-a decontat pentru autoturismul proprietate personală și nu cu auto pus la dispoziție de către SCEH SA, autoturismul Dacia 1310. Cu o mențiune, specificăm faptul că, pentru delegațiile la sediul SCEH SA, d-na (…) a decontat sume privind cazarea în afara unităților turistice, conform CCM, deși aceasta are în proprietate un imobil în localitratea Petroșani (casă de vacanță – conform declarațiilor de avere ale soțului existente pe site-ul SCEH SA Petroșani)”, arată raportul Corpului de Control.

Din analiza documentelor prezentate de Serviciul Financiar, Serviciul Resurse Umane și Serviciul SSM, referitoare la delegațiile d-nei (…) la anii 2015 – 2016, s-au constatat zeci de abateri. Una din suspiciuni este legată de faptul că soția lui Stamin Purcaru și-a alimentat autoturismul de 3 ori în 18 minute, cu o cantitate de combustibil mai mare decât capacitatea rezervorului.

“Ordin de deplasare (delegație) nr. 10/16.01.2015. În registrul de evidență acces persoane în sediul SCEH, dna (…) nu este înregistrată în perioada înscrisă în ordinul de deplasare (delegație) nr. 10/16.01.2015 (perioada deplasării: 19.01-2015 ora 04:00 – 20.01.2015 ora 23:00). De asemenea, confirmarea perioadei de delegare pe ordinul de deplasare s-a făcut doar prin aplicarea ștampilei nr. 1 a SCEH SA, nu și prin semnătură așa cum prevede formularul. Se constată astfel încălcarea Regulamentului intern al SCEH – Titul VIII “Reguli de acces în sediul șI intinta SCEH” art. 152 șI prevederile Regulamentului de acces în sediul șI incinta SCEH. Raportul de activitate nu are consemnată data la care a fost întocmit, nu este semnat de către directorul general adjunct ing (…) șI poartă doar semnătura delegatului, respective dna (…). A fost încălcată procedura operațională PO-CEH-FIN-01 privind deplasarea angajaților în interesul serviciului. Decontul s-a depus în data de 22.01.2015, deși dna (…) se afla la București, conform pontajului lunii ianuarie 2015). Decontarea cheltuielilor de deplasare s-a făcut în data de 27.01.2015. sumele reprezentând contravaloarea acestor cheltuieli au fost ridicate de către ec. (…), deoarece dna (…) conform pontajului lunii ianuarie 2015, figura la serviciu, respectiv la Reprezentanța București. (…) Pentru decontarea cval transportului București – Petroșani și retur, respectiv 254,61 lei (345 kmX2X7,5% = 51,75X4,92 = 254,61 lei), dna (…) a depus la decont trei bonuri fiscale de combustibil (benzină), de la SC MOL România, stația Petroșani, care au însumat 249,99 lei

 • bon nr.21, alimentat 20,33 l, valoare 100,02 lei, data: 20.01.2015, ora 12:42
 • bon nr. 111, alimentat 20,31 l, valoare 99,93 lei data 20.01.2015, ora 12.52
 • bon nr. 34, alimentat 10,17 l, valoare 50,04 lei, data 20.01.2015, ora 13:00

S-a constatat că alimentarea autoturismului personal s-a făcut de 3 ori într-un interval de 18 minute, cu o cantitate totală de 50,81 l, deși rezervorul auto are o capacitate de 50 L. De asemenea, se constată că alimentarea cu carburant s-a făcut doar în ultima zi a perioadei de delegare, în intervalul 12:42 – 13:00 și nu după ora 16:00 când s-a încheiat delegația și a plecat la București așa cum reiese din ordinul de deplasare. Decontarea cheltuielilor cu carburantul pentru deplasarea de la București la SCEH Petroșani s-a făcut pentru 347 km și nu s-a făcut pentru cea mai scurtă rută, conform www.distanța.com (327,1 km), potrivit PO-CEH-FIN-01 privind deplasarea angajaților în interesul serviciului, valabilă în cadrul SCEH SA și conformării la cerințele Camerei de Conturi a României, în urma verificărilor din antecedent. Au fost încălcate prevederile Regulamentului privind activitatea de transport auto și tehnologic – unic la nivelul S CEH. Prin urmare suma de 14,68 lei reprezintă contravaloarea combustibilului utilizat suplimentar pentru deplasarea de la București – CEH Petroșani – București (347 km – 327 km = 19,9 km; 19.9*7,5/100*4,92=7,34 lei). Decontarea s-a făcut pentru o rută mai lungă decât cea prevăzută pe site-ul www.distanta.com, respectiv un plus de 39,8 km”,  arată raportul Corpului de Control al directorului general al CEH.

“Ordin de deplasare (delegație) nr. 204/1/22.05.2015. În registrul de evidență acces persoane în sediul SCEH, dna (…) nu este înregistrată în perioada înscrisă în Ordinul de deplasare delegație) nr 204/1/22.05.2015 (perioada deplasării 25.05.2015, ora 04:00 – 26.05.2015, ora 23:00). (…) Pentru decontarea cval transportului București – Petroșani și retur, respectiv 297,05 lei (345 kmX2X7,5% = 51,75; 51,75X5,74=297,05 lei), dna (…) a depus la decont două bonuri fiscale de combustibil (benzină), care au însumat 300,03 lei

 • bon nr. 11, alimentat 17,42 l, valoare 99,99 lei, data: 25.05.2015, ora 11:37
 • bon nr. 118, alimentat 38,85 l, valoare 200,04 lei data 25.05.2015, ora 11:52

De asemenea, se constată că alimentarea cu carburant s-a făcut în prima zi a perioadei de delegare, de două ori în 15 minute în intervalul orar 11:37-11:52, cu o cantitate totală de 56,27 l, deși rezervorul auto are o capacitate de 50 L”, mai arată raportul.

Teleportare

Mai mult decât atât, nevasta lui Stamin Purcaru, angajata Reprezentanței Huila CEH de la București pare a avea puteri supranaturale. Aceasta se poate afla în două locuri diferite în același timp.

“Ordin de deplasare (delegație) nr. 273/1/29.06.2015. În registrul de evidență acces persoane în sediul SCEH, dna (…) nu este înregistrată în perioada înscrisă în Ordinul de deplasare delegație) nr 273/1/29.06.2015 (perioada deplasării 29.06.2015, ora 04:00 – 30.06.2015, ora 23:50). (…) Pentru decontarea cval transportului București – Petroșani și retur, respectiv 297,38 lei (345 kmX2X7,5% = 51,75; 51,75X5,78=297,38 lei), dna (…) a depus la decont două bonuri fiscale de combustibil (benzină), care au însumat 300,01 lei

 • bon indescifrabil, alimentat 17,32 l, valoare 100,1 lei, data: 30.06.2015, ora 15:11
 • bon nr. 205, alimentat 34,6 l, valoare 200,00 lei data 30.06.2015, ora 18:17

De asemenea, se constată că alimentarea cu carburant s-a făcut în ultima zi a perioadei de delegare, una din alimentări fiind la ora 15:11, deși conform ordinului de deplasare la acea oră aceasta se afla  încă în sediul SCEH (până la ora 16:00)”, arată raportul Corpului de Control.

Dacă nu se afla la București, Ionica Nuța Stamin Purcaru se afla în sediul CEH (ipotetic vorbind, având în vedere că aceasta nu figurează în registrul de evidență în sediul CEH) și la benzinărie. În același timp!

“Ordin de deplasare (delegație) nr. 297/1/15.07.2015. În registrul de evidență acces persoane în sediul SCEH, dna (…) nu este înregistrată în perioada înscrisă în Ordinul de deplasare delegație) nr 297/1/15.07.2015 (perioada deplasării 16.07.2015, ora 04:00 – 17.07.2015, ora 23:40). (…) Pentru decontarea cval transportului București – Petroșani și retur, respectiv 296,70 lei (345 kmX2X7,5% = 51,6; 51,6X5,75=296,7 lei), dna (…) a depus la decont două bonuri fiscale de combustibil (benzină), care au însumat 291,9 lei

 • bon nr. 95, alimentat 24,35 l, valoare 140 lei, data: 16.07.2015, ora 10:43
 • bon nr. 123, alimentat 26,41 l, valoare 151,9 lei data 16.07.2015, ora 15:41

De asemenea, se constată că alimentarea cu carburant s-a făcut în prima zi a perioadei de delegare, una din alimentări fiind la ora 10:43, deși conform ordinului de deplasare la acea oră aceasta ajunsese în sediul SCEH la ora 10:00”, mai arată rezultatele controlului dispus de Mihael Melczer, cel care l-a deranjat pe Stamin Purcaru.

 Mii de kilometri nejustificați

 La Reprezentanța Huila de la București se afla un autoturism Dacia 1310. Nevasta lui Stamin Purcaru a parcurs mii de kilometri cu autoturismul în 9 LUNI ale anului 2015, deși nu există documente justificative (delegații) aferente deplasărilor.

“S-a constatat faptul că în perioada ianuarie – septembrie 2015, dna (…) a parcurs, ca și conducător auto al autoturismului Dacia 1310 (…) un număr de 5.901 km urban București, o medie de aprox. 63 km zilnic, existând situații (exemplu data de 27.05.2015) în care a parcurs în trafic 4 ore, respectiv 12 curse, destinațiile fiind CPPI, ANPM, GNM, MF, ANAF, Peco. Deși în foile de parcurs, trimise la sfârșitul fiecărei luni la sediul SCEH SA pentru confirmarea curselor, se consemnează ca destinații o serie de instituții publice, la solicitarea echipei de control, Direcția Financiară în subordinea căreia se află Reprezentanța Huila, nu a putut pune la dispoziție documente elaborate/întocmite/semnate de dna (…) în perioada de referință (cu excepția documentelor de compensare). În data de 17.09.2015, confom procesului verbal de predare-primire nr. ISE 593/21.09.2015, dna (…) a predat autovehiculul marca Dacia cu numărul de înmatriculare (…) d-lui (…) șef serviciu electromecanic, autovehiculul era funcțional, ITP valabil – 09.10.2015, RCA valabilă – 31.03.2016 și rest în rezervor 7 litri. Deși autovehiculul a fost adus de la București la Petroșani, dna (…) nu a întocmit foaie de parcurs pentru deplasare, nu a prezentat bon fiscal pentru alimentarea cu combustibil, dar în schimb a decontat contravaloarea combustibilului necesar deplasării cu autoturismul proprietate personală. De asemenea, dna (…) a achiziționat în data de 16.09.2015, de la OMV-Petrom din localitatea de domiciliu Afumați-Voluntari, rovinieta, valabilă o săptămână, mai arată raportul.

În aproape doi ani de zile, extensia Complexului Energetic Hunedoara de la București a TOCAT peste 100 de mii de lei.

“S-a constatat faptul că în perioada verificată 01.01.2015-30.11.2016, totalul cheltuielilor cu angajatul (…) (salarii, bonusuri, diurna, combustibil, etc) au fost în sumă de 111.372,91 lei, din care ordine de deplasare (diurnă, combustibil, cazare – 26 zile), în perioada ianuarie – decembrie 2015 în sumă de 7.523,67 lei, cheltuieli cu combustibilul local-București (BVCA-uri pentru autoturismul proprietate SCEH SA), în perioada ianuarie – septembrie 2015: 2.719,24 lei, cheltuieli de natură salarială, în perioada de referință (ianuarie 2015-noiembrie 2016): 101.130,00 lei”, arată raportul.

Posibile FAPTE PENALE și desfacere contractului de muncă

Nu mai puțin de 8 abateri grave au fost reținute în sarcina Ionicăi Nuța Stamin Purcaru. și asta numai pentru perioada care a vizat controlul.

Având în vedere neconformitățile/neconcordanțele/inadvertențele, inclusiv indicii din care pot rezulta presupuneri rezonabile că activitatea depusă de dna (…) în perioada de referință, în cadrul Reprezentanței Huila București, nu a fost una conexată la prevederile legislației specifice, cu respectarea normelor de conduită etică, a fișei postului și a prevederilor regulamentului intern, dintre aceste abateri enumerând:

 

 • efectuarea delegațiilor, decontarea cheltuielilor de deplasare (lipsa dovezilor privind prezența acesteia în sediul S CEH SA, pentru toate delegațiile efectuate)
 • prezentarea de documente neconforme pentru decontarea combustibilului (ex: 3 bonuri fiscale cu alimentare în 18 minute, la două pompe de benzină și cu o cantitate mai mare decât capacitatea rezervorului)
 • întocmirea referatelor de necesitate și rapoartelor de activitate de către o altă persoană în cazul delegațiilor
 • ridicarea de către o altă persoană a sumelor aferente delegațiilor de la sediul S CEH SA
 • lipsa documentelor întocmite/semnate/elaborate de aceasta în perioada de referință (Direcția Financiară neputând pune la dispoziția echipei astfel de documente), inexistența acestora având caracteristici cu potențial neconform în legătură cu prezența efectivă a acesteia la serviciu, conform programului de lucru și a documentelor asociate prestării unei activități curente (corespondențe, înscrisuri doveditoare, e-mailuri, etc) în afara celor conexate la efectuarea demersurilor privind compensările (acestea având caracter ocazional, pe parcursul unei luni calendaristice)
 • prezența (conform documentelor prezentate de Direcția Financiară și Serviciul RU) în același timp la ședințele de compesare din București și la sediul SCEH SA, conform delegațiilor, sau în perioadele de concediu de odihnă
 • efectuarea și evidențierea zilnică a pontajului (tabele transmise doar la sfârșitul lunii, privind prezența acesteia la serviciu, fără a fi semnate/însușite de conducătorul entității-directorul financiar)
 • utilizarea autovehiculului proprietate SCEH SA, local-București (5.901 km, 3-4 ore zilnic în trafic, medie de 7-8 rute zilnic), având în vedere starea tehnică funcțională a acesteia (după predarea la Prestserv a autovehiculului acesta nu a mai fost utilizat)

 În sarcina soției lui Stamin Purcaru au fost reținute o serie de abateri grave. Acestea pot avea inclusiv tentă PENALĂ. Numai că după finalizarea controlului, nevasta președintelui CA al CEH s-a îmbolnăvit subit.

Echipa de control apreciază faptul că, la revenirea din concediu medical a dnei (…) – consilier de specialitate la Reprezentanța Huila București, se impune constituirea imediată a unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă, la nivelul executivului S CEH SA (în componența căreia să fie numiți salariați din cadrul conducerii societății și din structura E.O-Serviciul Juridic), care să analizeze cu obiectivitate și responsabilitate maximă, abaterile disciplinare constatate de echipa de control, inclusiv din perspectiva juridică a oportunităților/necesității de efectuare a demersurilor legale specifice conexate săvârșirii unor potențiale fapte de natură penală (dacă se consideră că acestea întrunesc toate aspectele constitutive ale unei/unor infracțiuni). În funcție de gravitatea abaterilor disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere:

 • gradul de vinovăție a salariatului
 • consecințele abaterilor disciplinare
 • comportarea generală în serviciu a salariatului, comisia de cercetare disciplinară prealabilă, va analiza și va lua în considerare ca sancțiunea disciplinară aplicată de angajator să fie în conformitate cu CCM în vigoare, inclusiv cu aplicarea art. 201. (1), litera e) “desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”

De precizat este faptul că activitatea de la Reprezentanța Huila București a ajuns și în atenția polițiștilor.

Timp de 18 ani, la Bucuresti a functionat o reprezentantã a societãtii miniere din Valea Jiului. Indiferent de denumirea sub care a functionat, Compania Nationalã a Huilei, Societatea Nationalã a Huilei sau Complexul Energetic Hunedoara, reprezentanta de la Bucuresti a fost mentinutã activã. Feedback-ul de la Bucuresti a tins însã spre zero, asta în timp ce angajatii erau plãtiti pentru a facilita accesul conducerii de la Petrosani la diferite ministere. Anii de glorie ai mineritului din Valea Jiului au permis societãtii miniere sã înfiinteze diferite puncte de lucru aflate la mare distantã de sediul principal. Reprezentanta Huila a Complexului Energetic Hunedoara, cu sediul la Bucuresti a aniversat majoratul. Timp de 18 ani, la Bucuresti au fost angajate persoane cu cartea de muncã la CEH (SNH, CNH, etc…) pentru a realiza o punte de legãturã între ministere si compania minierã. Efectul însã tinde spre zero.

Monika BACIU

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.