Soarta pecetluită Termocentrala Paroșeni rămâne fără investiție

 

Comitetul creditorilor nu a aprobat alocarea sumei de 5 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de la termocentrala Paroșeni. Niciunul dintre membrii comitetului creditorilor Complexului Energetic Hunedoara nu a fost de acord cu plata sumei către CNIM pentru finalizarea investiției care a ajuns la 96%. Mai exact, 5.026.058,83 lei ar mai fi fost necesari pentru continuarea investiției.

“Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili : Din Informarea cu nr.5243/14.09.2016 transmisa de catre administratorul judiciar reiese faptul ca se supune aprobarii Comitetului creditorilor propunerea de solutionare a situatiei actuale a contractului 142/2010 in vederea anularii suspendarii si reluarii lucrarilor in santier. Astfel, conform informatiilor puse la dispozitie de administratorul judiciar, in baza OUG nr. 22/2015, Complexul Energetic Hunedoara SA a primit in anul 2015 un ajutor de stat individual pentru salvare in suma de 98.476,90 mii lei. Din aceasta transa a ramas neutilizata suma de 5.026.058,83 lei. In vederea deblocarii situatiei actuale a contractului 142/2010 si a reluarii lucrarilor in santier, se propune intreprinderea urmatoarele masuri: – plata catre contractorul CNIM a sumei de 5.026.058,83 lei reprezentand TVA restant, cu conditia ca lucrarile in santier sa fie reluate imediat dupa efectuarea acestei plati; – diferenta dintre suma restanta de 20.629.670,73 lei si suma platita de 5.026.058,83 lei, respectiv suma de 15.603.611,90 lei, sa fie platita contractorului in rate de cca 1.000.000 lei lunar pana la sfarsitul anului 2017; – facturile curente emise de contractorul CNIM dupa reluarea lucrarilor in santier sa fie platite din creditul de la BRD si acreditivul IMP/2999 iar TVA-ul din surse proprii in termenul de scadenta conform contractului nr.142/2010. Referitor la masurile propuse de administratorul judiciar, respectiv plata catre contractorul Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM) a sumei de 5.026.058,83 lei reprezentand TVA restant, cu conditia ca lucrarile in santier sa fie reluate imediat dupa efectuarea acestei plati, iar diferenta dintre suma restanta de 20.629.670,73 lei si suma platita de 5.026.058,83 lei, respectiv suma de 15.603.611,90 lei, sa fie platita contractorului in rate de cca 1.000.000 lei lunar pana la sfarsitul anului 2017, institutia noastra nu este de acord cu efectuarea acestor plati, din urmatoarele considerente: In BPI nr. 15509/25.08.2016 a fost publicat tabelul preliminar al creantelor inregistrate fata de debitoarea CEH SA, creditorul Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM) fiind inscris la masa credala cu o creanta anterioara deschiderii procedurii de insolventa in cuantum de 21.676.176,46 lei – creanta chirografara. Pe cale de consecinta, apreciem ca plata unor creante rezultate din facturile emise de catre furnizori, considerate creante anterioare deschiderii procedurii insolventei este in detrimentul celorlalti creditori garantati/bugetari/chirografari ale caror creante au fost inscrise in tabelul creditorilor, fiind incalcate astfel prevederile art. 159 alin. 1 si art. 161 din Legea 85/2014. In conformitate cu prevederile art.5 pct.67 din Legea nr.85/2014 prin tabel definitiv de creante ” se intelege tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor. in acest BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 19174/21.10.2016 tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei potrivit prevederilor art. 159 si art. 161″. Creantele inscrise in tabelul definitiv de obligatii constituie baza de raportare a planurilor de reorganizare sau distributie care se intocmesc in aplicarea art. 159 si 161 din Legea nr. 85/2014. In consecinta, creanta anterioara deschiderii procedurii nu poate fi platita decat daca este inscrisa in prealabil in tabelul definitiv de obligatii, platile putandu-se efectua doar conform unui plan de reorganizare confirmat sau unui plan de distribuire intre creditori. In ceea ce priveste mentinerea contractului incheiat intre CEH SA si Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM), in conditiile existente la data deschiderii procedurii insolventei, renegocierea clauzelor contractuale sau eventual denuntarea acestuia, apreciem ca aceste atributii exced atributiilor Comitetului creditorilor, revenind in mod exclusiv administratorului judiciar. Astfel, in conformitate cu Legea nr.85/2014, Titlul II, Procedura insolventei, cap. I, Dispozitii comune, Sectiunea a 5 a, Situatia unor acte juridice ale debitorului, subsectiunea Situatia contractelor in derulare, respectiv art. 123 – 131, contractele in derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii, iar, prin exceptie de la aplicarea art.1417 Cod Civil, nu se aplica scadenta anticipata daca intervine deschiderea procedurii. Pentru maximizarea averii debitorului, administratorul judiciar poate sa renegocieze/denunte orice contract incheiat de debitor, cu conditia sa nu fi fost executat in totalitate ori substantial, aceasta fiind una dintre atributiile de baza ale administratorului judiciar. De asemenea, apreciem ca, in situatia unui contract ce prevede plati succesive din partea debitorului, administratorul judiciar nu poate fi obligat, pentru mentinerea contractului, sa faca platile anterioare, pentru acestea putandu-se formula cerere de creanta, conform art. 123 alin. 9, fapt care s-a intamplat si in cazul de fata (CNIM fiind inscris la masa credala, in calitate de creditor chirografar, pentru sumele restante anterioare deschiderii procedurii de insolventa). La acestea se adauga faptul ca administratorul judiciar are rolul de a supraveghea activitatea debitorului. Notiunea de “supraveghere a activitatii debitorului” a fost definita in cadrul art. 5 la pct. 66: “Supravegherea exercitata de administratorul judiciar, in conditiile in care nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, consta in analiza permanenta a activitatii acestuia si avizarea prealabila atat a masurilor care implica patrimonial debitorul, cat si a celor menite sa conduca la restructurarea/reorganizarea acesteia. De asemenea, Legea nr. 85/2014 stabileste in mod explicit continutul obligatiei de prudenta si diligenta a administratorului judiciar in situatia contractelor in derulare, art. 123 alin. 2 stipuland: “Daca solicita executarea contractului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar se va asigura ca debitorul dispune de fondurile banesti necesare achitarii contravalorii bunurilor sau prestatiilor furnizate de cocontractant.” Fata de cele expuse anterior, apreciem ca mentinerea contractului incheiat intre CEH SA si Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM) in conditiile existente la data deschiderii procedurii insolventei, renegocierea clauzelor contractuale sau eventual denuntarea acestuia excede atributiilor Comitetului creditorilor, revenind in mod exclusiv administratorului judiciar”,  a fost punctul de vedere al  Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Nici Ministerul de Finanțe nu a fost de acord cu plata celor 5 milioane.

“Statul roman prin Ministerul Finantelor Publice prezinta vot negativ cu privire la plata sumei de 5.026.058,83 lei, reprezentand TVA restant catre contractorul CNIM din suma ramasa neutilizata din ajutorul de stat individual acordat in baza O.U.G. nr. 22/2015”, arată procesul verbal al comitetului creditorilor CEH.

CEC Bank unul dintre membrii comitetului creditorilor a fost de acord cu alocarea sumei în vederea finalizării invetsiției.

“CEC Bank SA este de acord cu efecuarea platii in suma de 5.026.058,83 lei, catre CNIM, conform acordului de principiu dat de creditori pentru continuarea si finalizarea investitiilor la SE Paroseni, in sedinta Comitetului creditorilor din 22.09.2016”, mai arată raportul.

Societatea Națională de Închideri Mine a votat negativ motivând că „actul normativ prin care a fost acordata aceasta suma prevedea un termen de plata care a fost depasit”.

În ceea ce privește primăria Vulcan aceasta s-a abținut de la vot.

“Cu privire la punctul doi aflat la ordinea de zi, respectiv – Aprobarea platii, in suma de 5.026.058,83 lei, catre CNIM, conform acordului de principiu, dat de creditori, pentru continuarea si finalizarea investitiilor la SE Paroseni, din sedinta Comitetului creditorilor din 22.09.2016″: Cu majoritate de voturi, nu se aproba plata sumei de 5.026.058,83 lei catre CNIM”, arată raportul.

Administratorul special al CEH declara că investiția de la Paroșeni ar trebui să continue.

“Investiţia de la Paroşeni ar trebui finalizată având în vedere că suntem undeva la 96%, ca să nu ne înecăm ca ţiganul la mal, ar trebui să finalizăm şi ar fi bine pentru Paroşeni. Mai sunt mici probleme tehnice de agreere de către Ministerul Energiei  a sumei respective ca fiind o sumă eligibilă care poate fi accesată din ajutorul de stat acordat în anul 2015. Dacă mininisterul nu acceptă, noi nu ne putem asuma că o plătim noi, că am semna lucruri penale, iar libertatea e mult mai scumpă decât un lucru de genul acesta. Nu aş vedea un impediment în faţa Ministerului Energiei de ce nu ar accepta o astfel de sumă, e o sumă care este necesară şi se încadrează în decizia Comisiei Europene de ajutor de stat pentru funcţionarea societăţii. A fost o tărăgănare, dar nu justificată că nu vor să îşi asume. În situaţia puţin probabilă a neacceptării acestor cheltuieli am ajunge în ipoteza de a nu avea conformitate de mediu”,  a declarat în urmă cu câteva luni, Bogdan Stănescu, administratorul special al CEH.

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.