.Index Actualitate

Spitale fără personal

spital-640x330Sute de locuitori ai Văii Jiului fac parte din cei 3 milioane de români plecaţi în străinătate, la care făcea referire fostul ministru al Transporturilor Ioan Rus. Mulţi au plecat peste hotare să îngrijească bătrâni pe bani nu la fel de mulţi cum a declarat fostul ministru, iar efectele se resimt în toate domeniile de activitate din ţară.

 

După ce zeci de cadre medicale, dar şi personal auxiliar din sistemul sanitar au renunţat la posturi şi au plecat în străinătate la muncă pentru a-şi câştiga existenţa, spitalele din România au rămas fără personal. Aşa se face că Spitalul Municipal Lupeni, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale. Se caută două infirmiere şi două îngrijitoare. Astfel este nevoie de o infirmieră în cadrul Secţiei Medicină internă, o infirmieră în cadrul Secţiei Chirurgie generală şi câte o îngrijitoare în cadrul Farmaciei cu circuit închis şi în cadrul Laboratorului de analize medicale.

 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiţii generale. Totodată candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

În ceea ce priveşte condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale candidaţii trebuie să fie absolvenţi de şcoală generală fără vechime.

Concursul constă în trei etape. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 19 iunie. În 30 iunie va avea loc proba scrisă începând cu ora 8, iar data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.