Tichete de Paște pentru pensionarii din Petroșani

Pensionarii, dar și alte categorii de persoane aflate în dificultate vor beneficia de tichete cu ocazia sărbătorilor Pascale. Primăria și Consiliul Local al municipiului Petroșani, acordă de câțiva ani încoace, tichete sociale cu ocazia Paștelui pentru persoanele care fac parte din categoriile vulnerabile.

primar-ridzi“Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă suplimentară sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vedera asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane. Criza economico-socială cu care se confruntă țara noastră și implicit Valea Jiului a avut efecte negative asupra tuturor segmentelor de activitate, categoriilor sociale și fenomenelor economico-sociale. Dificultățile materiale, lipsa resurselor, rata crescută a șomajului ca urmare a lipsei locurilor de muncă, conturează situația de sărăcie în care se regăsesc o parte din familiile din municipiul nostru. ținând cont de diversitatea beneficiilor de asistență socială care pot fi acordate în bani sau în natură din bugetele locale, ca măsuri complementare celor prevăzute în Legea Asistenței Sociale, din bugetul de stat, considerăm oportună acordarea acestor tichete sociale unor persoane sau familii aflate în dificultate“, spune Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petroșani.

Tichetele sociale se vor acorda următoarelor categorii de persoane/familii care îndeplinesc următoarele condiții la acordarea beneficiilor sociale: beneficiază de venitul minim garantat, beneficiază de cantină socială, beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, pensionarii ale căror venituri cumulate sunt mai mici sau egale cu suma de 900 de lei, persoanele cu handicap grav și accentuat care nu realizează alte venituri decât indemnizația de handicap și indemnizația lunară de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav și șomerii indemnizați care beneficiază de venituri mai mici sau egale cu suma de 800 de lei.

 

Monika BACIU

1 Comment

  1. A început marea pomana, garanția viitoarelor voturi. Părintii nostrii își vând copii plecați pentru niște pomeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.