.Index Actualitate

Transelectrica recomandă CEH să își monteze generatoare de curent

Transelectrica recomandă Complexului Energetic Hunedoara să își monteze generatoare de curent, pentru a nu fi afectat de eventualele întreruperi ale energiei electrice. Acest lucru este imposibil având în vedere că motoarele care alimentează unitățile miniere și termocentrala de la Paroșeni au o capacitate foarte mare. Războiul dintre Transelectrica și Complexul Energetic Hunedoara continuă. Cele două societăți duc un război pe CURENT. Pana de curent care a afectat Valea Jiului la sfârșitul săptămânii trecute a scos la lumină conflicul dintre Transelectrica și Complexul Energetic Hunedoara.

Transelectrica reacționează la comunicatul CEH

Transelectrica reacționează la comunicatul emis de Complexul Energetic Hunedoara, la începutul acestei săptămâni.

“Referitor la precizările din comunicatul de presă al CEH privind specificul activităților din subteran și al riscurilor la care sunt expuși consumatorii aferenți acestei activități, dorim să menționăm faptul că Sistemul Electroenergetic Național nu reprezintă o sursă neîntreruptibilă de energie, în sistem putând avea loc întreruperi ale alimentării cu energie electrică atât planificate cât și neplanificate, așa cum s-a întâmplat în data de 05.03.2017, la ora 18:39. Din punct de vedere practic, în nicio rețea electrică nu se poate asigura un nivel de siguranță în alimentare de 100 %, aspect care este reflectat și în reglementările specifice în vigoare. Astfel, în conformitate cu Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/30.03.2016, în cazul în care este întreruptă alimentarea cu energie electrică din cauze care aparțin CNTEE Transelectrica SA, aceasta are obligația de a relua serviciul de transport al energiei electrice în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore în cazul întreruperilor neplanificate (Secțiunea a 3-a, art. 13). În cazul de față reluarea serviciului s-a realizat după numai 11 minute”, arată noul comunicat al Transelectrica.

Să își instaleze surse alternative de energie

Reprezentanții Transelectrica le sugerează celor de la Complexul Energetic Hunedoara să își instaleze surse alternative de energie.

“În ceea ce privește afirmația C.E. Hunedoara potrivit căreia „orice întrerupere a alimentării cu energie electrice poate conduce la producerea unor evenimente nedorite”, menționăm că aceasta trebuie privită prin prisma faptului că este responsabilitatea fiecărui utilizator al rețelei electrice să își instaleze surse alternative (de rezervă) pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor vitali aferenți activității pe care o desfășoară (de exemplu instalarea unor grupuri Diesel), în vederea evitării oricăror riscuri generate de posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică din sistem”, mai arată Transelectrica.

Replica celor de la Transelectrica vine în urma afirmațiilor celor de la Complexul Energetic Hunedoara care au arătat că “specificul activităţii de extracţie din subteran a huilei presupune funcţionarea continuă a instalaţiilor de aeraj general, de aeraj parţial, de evacuare a apelor şi a celor de producere a aerului comprimat din necesitatea combaterii riscului de producere a acumulărilor de gaz metan peste limitele admise.Totodată, în zilele nelucrătoare, în subteranul exploatărilor miniere din Valea Jiului există un minim de personal care asigură inspecţia locurilor de muncă, evacuarea apelor şi mentenanţa echipamentelor şi a căror activitate este condiţionată de alimentarea cu energie electrică.În contextul susmenţionat, orice întrerupere a alimentării cu energie electrice poate conduce la producerea unor evenimente nedorite”.

Specialiștii din minerit spuneau la începutul acestei săptămâni că este imposibilă instalarea unor generatoare de curent. Motoarele cu ajutorul cărora se realizează aerajul în subteran sunt de capacitate foarte mare și nu pot fi conectate la generatoare.

Totodată, cei de la Transelectrica consideră că și-a îndeplinit indicatorii de performanță.

“În concluzie subliniem faptul că CNTEE Transelectrica SA s-a încadrat în indicatorii de performanță pentru continuitatea serviciului de transport al energiei electrice stabiliți prin Standardul de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, asigurând alimentarea cu energie electrică a consumatorilor menționați la parametrii stabiliți de acest standard”, mai arată comunicatul Transelectrica.

 

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.