Apel înregistrat

Apelul formulat de Complexul Energetic Hunedoara împotriva sentinței Tribunalului Hunedoara a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Conducerea CEH a formulat apel la soluția prin care Tribunalul Hunedoara a respins cererea de deschidere a procedurii insolvenței. Abia la finele săptămânii trecute dosarul a fost înregistrat la instanța superioară. Încă nu a fost stabilit termen de judecată. De soluționarea apelului depinde continuarea procesului în care creditorii CEH solicită deschiderea procedurii insolvenței.

Instanța de la Deva a respins solicitarea CEH privind deschiderea procedurii insolvenței, motivând că au exsitat plăți efectuate.

“Pe fondul cauzei, constată că cererea debitoarei introdusă potrivit art.66 alin.1 din Legea 85/2014 trebuie analizată raportat la prevederile art.5 pct. 29 din aceeaşi lege care arată că insolvenţa este acea stare a patrimoniului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, iar  insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; Or, aceasta prezumţie este rasturnată prin însăşi probaţiunea adminstrată potrivit art.248 Cod procedura civila la cererea debitoarei, respectiv înscrisurile de la f…., şi anume situaţia plăţilor efectuate de către debitoare în perioada 25.05.2016-25.11.2016 în suma de 156.496.140.24 lei. Este cert ca datorii există care depăsesc cu mult valoarea prag stabilită   de art.5.pct.72 din Legea 85/2014, şi anume suma de 968.621.036.00 lei datorii restante care depăşesc 90 zile de la scadenţă, cum rezultă din înscrisurile reprezentând datorii pe intervale de la f… vol.I, dar plaţi se efectuează. In aceasta situaţie, potrivit prevederilor art.80 din Legea 85/2014,  debitoarea nu poate uza de procedura specială a insolvenţei doar pentru a stopa adăugarea  accesoriilor la creanţele născute anterior datei deschiderii procedurii, altfel orice debitor cu un debit ce depăşeste valoarea prag de 40.000 lei, ar avea la îndemână o astfel de cale juridică în  dauna creditorilor”, arată motivarea Tribunalului Hunedoara.

Mihael Melczer, directorul general al CEH declarat în urmă cu două săptămâni că era imperios necesar efectuarea de plăți către furnizorii de materiale.

“O lună și ceva am trăit cu aer. Este un colos, sunt două termocentrale, sunt patru exploatări miniere subterane. Mulți cred că aici sunt cariere și aici se scoate cărbunele cu grebla. Nu ai cum să funcționezi fără a face plăți, nu există așa ceva. Judecătorul e la mare depărtare de Complexul Energetic Hunedoara. Acele plăți au fost absolut necesare, există documente care dovedesc acest lucru, nu le ascunde nimeni. Plățile sunt în evidențele financiar-contabile. Se vede unde s-au dus banii”,  a declarat în urmă cu două săptămâni, Mihael Melczer, director general al CEH.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.