.Index Actualitate Administratie

Trei noi grădinițe în Valea Jiului

Trei noi grădinițe în Valea Jiului. Șase noi grădinițe vor fi construite în județul Hunedoara. Ministerul Educației Naționale a scos la licitație contractul lucrări-lucrări de execuție Grădinițe cu program normal, cuprinse în Proiectul privind Reforma Educației Timpurii în România. Potrivit documentației, cele șase grădinițe vor fi realizate în Aninoasa, Vulcan, Lupeni; Geoagiu, Orăștie și Hărău. Astfel, trei dintre grădinițe vor fi realizate în Valea Jiului. De altfel, primarii celor trei localităi au semnat în urmă cu circa o lună de zile contractele de finanțare.

Una din grădinițe va fi realizată la Lupeni, în cartierul Viitorul. Pentru edili este un pas foarte important realizarea acestei grădinițe.

“Pentru noi ca reprezentanțI ai administrației locale este foarte important să asigurăm condiții optime pentru dezvoltarea copiilor. O dezvoltare armonioasă de la cele mai fragede vârste contribuie la modelarea caracterelor viitorilor adulți”, a declarat, la momentul semnării contractului,  Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Și la Vulcan va fi realizată o unitate destinată preșcolarilor.

“Unul dintre cele mai frumoase proiecte sociale și educaționale dedicat copiilor preșcolari este cel de construire a noii Grădinițe nr.5. Odată cu finalizarea acestui proiect, actuala grădiniță arondată școlii nr. 5, va fi dezafectată. Iată că astăzi am ajuns în momentul avizării Studiului de Fezabilitate pentru acest proiect, de către reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara”, a spus Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan, în urmă cu circa o lună de zile.

Executantul va începe execuția grădiniţelor în baza ordinului de începere a lucrărilor, pentru fiecare obiectiv în parte, în limita creditelor bugetare anuale aprobate, şi semnarea de către părţi a Procesului Verbal de Predare şi Primire a Amplasamentului.  Ordinul de începere al execuţiei lucrărilor este condiţionat de aprobarea creditelor bugetare anuale. Sursele de finanţare a grădinițelor ce fac obiectul acestei licitaţii sunt asigurate de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Acordul de Împrumut nr.1573/2006 ratificat prin HG 1454/2007 încheiat între România prin Ministerul Economiei și Finanțelor și BDCE.   În situația în care Acordul de Împrumut nr.1573/2006 ratificat prin HG 1454/2007 încheiat între România prin Ministerul Economiei și Finanțelor și BDCE, semnat la 12 iulie 2007 la București, respectiv 26 iulie 2007 la Paris, își încetează valabilitatea, contractul nu mai produce efecte.   Lucrările nu vor mai fi executate în situația în care unele obiective de investiții nu vor fi executate din diverse motive, independente de voința autorității contractante.

Aproape 7 milioane de lei este valoarea contractului scos la licitație de Ministerul Educașiei NAționale.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.