.Index Actualitate Administratie Turism

Un nou apres-ski în Parâng

Stațiunea montană din Parâng ar putea avea două apres-ski-uri. La Primăria municipiului Petroșani a fost depusă o cerere în acest sens, iar pe masa Consiliului Local s-a aflat proiectul de hotărâre care viza “aprobarea trecerii imobilului –teren în suprafață de 250 mp, notat în Cartea Funciară 65044 Petroșani (…) din domeniul public al municipiului Petroșani, în domeniul privat al acestuia”.

“Conform Planului Urbanistic General al municipiului Petroșani, destinația zonei este: zonă de agreement șI turism, iar conform Planului Urbanistic Zonal este zonă de unitățI turistice, subzona pensiuni turistice șI servicii publice, utilizări premise sunt dotările specifice agrementului turistic. Terenul în suprafață de 250 mp ce face obiectul acestui proiect de hotărâre aparține domeniului public al municipiului Petroșani, fiind notat în CF 65044 Petroșani, nr. Cadastral 65044 șI este situate în masivul Parâng, str. Alpina, vis-à-vis de ANFS București, f. nr.”, arată documentele de ședință.

Urmează, ca prin licitație, să se stabilească șI prețul redevenței.

“Cuantumul redevenței de la care va porni licitația se va stabili în conformitate cu prevederile HCL nr. 260/2013. Durata concesionării va fio de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților”, mai arată documentele.

Après-ski-ul ar urma să fie realizat în masivul Parâng vizavi de ANFS București.

Centru de închiriere

Totodată, în Parâng ar putea fi înființat și un nou centru de închiriere echipamente sportive. De această dată, un cetățean din județul Cluj a venit cu solicitarea.

“Prin cererea adresată Primăriei municipiului Petroșani, înregistrată cu nr. 10709/20.07.2017, dl. Contraș Ionică, reprez. Al SC Ionică Import Export SRL, cu domiciliul în Cluj-Napoca (…) a solicitat concesionarea unei parcele de teren în suprafață de 40 mp, în masivul Paâng, strada Alpina – vis-a-vis de Școala Sportivă, f.nr., în vederea amplasării unui centru de închiriere echipament sportiv”, arată documentele

La fel ca în cazul apres-ski-ului, cuantumul revedenței ar urma să fie stabilit prin licitație. Proiectele care vizau concesionarea terenurilor au fost amânate pentru o altă ședință.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.