Universitatea Petroșani: Proiect pentru tinerii care au absolvit liceul, dar nu au diplomă de bacalaureat

Universitatea din Petroșani, în parteneriat cu Universitatea din București, a demarat proiectul POCU/320/6/21/122773, DINAMIC – optimizarea ofertelor de studii din învățământ terțiar universitar și nonuniversitar tehnic în sprijinul angajabilității persoanelor defavorizate. Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 luni, are o valoare totală de 5.652.394,98 lei și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea participării tinerilor la învățământul terțiar nonuniversitar, diversificarea și inovarea programelor educaționale adresate studenților și masteranzilor, respectiv îmbunătățirea competențelor transversale ale cadrelor didactice din învățământul terțiar universitar și non-universitar.

Grupul țintă este constituit din: 40 de tineri, care au finalizat învățământul preuniversitar liceal cu sau fără certificare (diploma de bacalaureat) și care vor urma cursurile programului de studii terțiar non-universitar tehnic, dezvoltat și înființat în cadrul proiectului (aceștia vor beneficia de burse în primul an de școlarizare, respectiv de servicii de consiliere și orientare profesională); 50 de cadre didactice din Universitatea din Petroșani, care își vor îmbunătăți competențele de predare prin participarea la cel puțin un program postuniversitar conceput pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar; 300 de studenți (200 la Universitatea din Petroșani, 100 de la Universitatea din București), care vor participa la cursurile complementare derulate cu suport on-line, respectiv la ateliere de formare antreprenorială cu participarea operatorilor economici.

Având în vedere includerea în grupul țintă a unor categorii dezavantajate de tineri, impactul proiectului asupra îmbunătățirii condițiilor de acces la programe de studii de calitate va fi semnificativ la nivel regional.  

Conferința de lansare va avea loc Vineri, 12 aprilie, la ora 12, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Universității din Petroșani. În cadrul conferinței de lansare vor participa participat reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar, cadre didactice universitare, studenți, elevi și reprezentanți ai mass-media.

Leave a Reply

Your email address will not be published.