.Index Actualitate

Valea Jiului tratată cu FLIT

Valea Jiului tratată cu FLIT. Valea Jiului poate rata șansa de a beneficia de finanțare în cadrul programului european destinat zonelor miniere aflate în tranziție. După întâlnirea din luna mai, din Valea Jiului, la care a participat ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb nu s-a mai întâmplat nimic concret pe marginea acestui subiect.

“În cadrul întâlnirii din data de 18 mai 2018, care a avut loc în Valea Jiului, s-a solicitat ca până la data de 25 mai, toțI cei implicațI la nivel local, să trimită la MFE informații privind proiectele aflate în derulare, proiecte care sunt depuse spre finanțare șI se află încă în process de evaluare, proiecte pe care potențialii beneficiari intenționează să le depună în perioada următoare (proiecte în pregătire), precum și informații privind proietce mature, dar pentru care nu au fost identificate surse de finanțare. Prin urmare, intenția a fost de a face o primă evaluare a inițiativelor locale și implicit a nevoilor de dezvoltare din zonă. Menționăm că la reuniunea cu reprezentații autorităților locale din Valea Jiului, au participat și reprezentanți ai autorității ed management ale programelor operaționale care pot contribui la asigurarea finanțării proiectelor propuse și analizate în cadrul întâlnirii”, arată oficialii Ministerului Fondurilor Europene.

Apoi, oficialii ministerului arată că în luna aprilie, la sediul Guvernului a avut loc o întâlnire la care au participat reprezentanții Comisiei Europene, dar și primarii din Valea Jiului. În plus, cei de la minister susțin că autoritățile locale pot accesa fonduri pentru dezvoltare, iar informații suplimentare pot afla de pe internet.

“Referitor la criteriile de selecție și condițiile de acceptare la finanțare a proiectelor, facem precizarea că acestea sunt prevăzute în cadrul ghidurilor solicitantului aferente fiecăriu apel de proiecte și țin cont de specificul fiecărui program în parte. Ghidurile solicitantului sunt publicate, inițial spre consultare publică, iar ulterior în varianta finală, pe site-ul fiecărui minister care are în coordonae activitatea autorității/autorităților de management responsabilă/e cu implementarea programelor”, mai arată oficialii Ministerului Fondurilor Europene.

Oricine poate veni cu propuneri către autoritățile locale, cu precizarea că trebuie avute în vedere criteriile de eligibilitate.

“Mai mult, facem precizarea că autoritățile publice locale sunt beneficiari eligibili în majoritatea programelor operaționale finanțate din fonduri europene structurale șI de investiții, putând implementa proiecte cu impact asupra dezvoltării locale. Prin urmare, autoritățile publice din Valea Jiului pot accesa fonduri nerambursabile în cadrul oricărui program operațional. Calendarul lansării apelurilor poate fi urmărit pe site-urile autorităților de management care gestionează programele în cauză. Menționăm că singurul PO care are o alocare la nivel regional este Programul Operațional Regional, toate celelalte programe având alocări naționale dedicate diverselor priorități/obiective specifice”, mai notează ministerul.

Pe scurt, asta înseamnă că primăriile trebuie să acceseze fonduri, fără a mai cere sprijinul Ministerului Fondurilor Europene.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.