.Index Actualitate

Venit de completare din bugetul asigurărilor de şomaj

snimvjDepartamentul pentru Energie alocă bani către Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului. Conform documentelor postate pe site-ul Departamentului pentru Energie, se va aloca o sumă de bani din bugetul asigurărilor de şomaj pentru plata venitului de completare persoanelor care vor părăsi sistemul.

 

“Se aprobă  suma de 1.038 mii lei  din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2015, pentru plata drepturilor prevăzute de art. 7 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 în beneficiul  persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în condițiile  Planului de disponibilizare, aprobat potrivit legii”,  se arată în document.

 

Prin proiectul de act normativ  se propune aprobarea unei sume de 1.028 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de minister de resort, în sensul prevederilor art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.

Măsura concedierii colective va afecta un număr total de  695 salariaţi, conform Planului de disponibilizare aprobat, care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. Planul de disponibilizare se va desfășura în două etape ,după cum urmează, etapa a I a în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern, estimat-începând cu data de 1 iulie 2015 şi etapa a II a în perioada octombrie-decembrie 2015.

 

Concedierea colectivă va conduce la îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Planul de închidere întocmit conform Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020 final şi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015, aprobat pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.