.Index Actualitate Administratie

3,2 milioane pentru Valea Jiului

Consiliul Județean Hunedoara aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015. Văii Jiuluii îi revine suma de 3,2 milioane din totalul de 21.293.000 de lei. Municipalitatea de la Petroșani primește cea mai mare sumă. 600 de mii de lei îi este repartizată Primăriei Petroșani, în timp ce localitățile Vulcan, Lupeni și Uricani primesc câte 550.000 de lei. Petrila beneficiază de 500.000 de lei, în timp ce Aninoasa va primi 450.000 de lei. Cele mai mari sume, câte 700.000 de lei le revin localităților Hațeg și Orăștie.

Din cei 600 de mii de lei alocați Primăriei Petroșani, 240.000 sunt sume “defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală”. Diferența de 360.000 de lei o reprezintă “sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit, pentru achitarea arierratelor provenite din neplatata  cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală”.

Monika BACIU

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.