COMUNICAT  DE  PRESĂ senator Haralambie Vochitoiu

vochitoiu,,Majorarea tarifelor la apă – lipsă de respect și responsabilitate!

 Din respect pentru cetățenii Văii Jiului mă opun, încă o dată, majorării impuse de conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani pentru apa potabilă și apa uzată și dacă în opinia domnului Avram Costel, apărarea intereselor și a drepturilor cetățenilor înseamnă populism, atunci acesta să fie păcatul meu!

Nu vreau decât să aduc în atenție, în mod concret, de ce această „politică a majorării tarifelorˮ, practicată de actuala conducere a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani este una lipsită de profesionalism și responsabilitate.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului”, nr. 239 din 09.11.2010, conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a fost obligată să realizeze un studiu pentru a identifica categoriile de locuitori care nu își permit să plătească factura de apă potabilă și apă menajeră și să evalueze rata încasărilor.

Conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani era obligată ca, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului” și autoritățile locale, să găsească soluții de la an la an pentru aceste categorii de locuitori.

În fapt niciuna din aceste clauze stipulate în Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului”, din noiembrie 2010 și în Contractul de Finanțare –Planul anual de creștere a tarifelor, nu a fost dusă la îndeplinire de către conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Ce a reușit însă conducerea S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, reprezentată prin managerul Avram Costel, a fost majorarea tarifelor la apa potabilă și la apa uzată cu 20%, începând cu 1 septembrie 2015, după ce în aprilie a.c. a mai făcut o majorare cu 22% și mai mult ca sigur nu se vor opri aici!

Întrebarea mea este următoarea: pe ce bază se fac aceste majorări?

Faptul că tu ca operator de apă nu ai un studiu privind rata de suportabilitate a populației pentru majorarea tarifelor pe care le impui este o dovadă că acționezi după bunul plac fără a avea o bază concretă cu situația actuală a încasărilor și a nivelului de trai al celor ce plătesc pentru serviciile pe care le furnizezi și totodată fără a respecta una din obligațiile impuse prin Contractul de Finanțare.

În Valea Jiului sunt foarte multe familii care au nivel de trai foarte scăzut iar majorarea cu 42% din acest an, pentru apa potabilă și apa uzată, nu face decât să îngreuneze și mai mult posibilitățile acestora de a-și plăti facturile și implicit la creșterea numărului de restanțieri.

După ce domnul Avram Costel, managerul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, a cheltuit aproape 200.000.000 de euro (aproximativ 900.000.000 lei) din fonduri europene nerambursabile, pentru „reabilitarea rețelei de apă Valea Jiuluiˮ, toți locuitorii ne-am fi așteptat ca prețul apei să scadă, iar ceea ce face managerul acestei societăți este inadmisibil! Majorare cu 42% a tarifului pentru apa potabilă și apa uzată în 2015!

Acestea sunt argumentele pentru care am solicitat Consiliului Județean Hunedoara, Prefectului Județului Hunedoara, reprezentanților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea Jiului” și primarilor din Valea Jiului să respingă propunerile aberante ale conducerii S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. de majorare a prețurilor și tarifelor la apa potabilă și la apa uzată, precum și să întreprindă demersurile necesare pentru demiterea managerului acestei societăți pentru nerespectarea hotărârilor A.D.I.

Îi asigur pe cetățenii Văii Jiului că am rămas și voi rămâne același om ce vrea să respecte cetățenii și comunitatea în care trăiește

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.