.Index Actualitate

Cronologia unui dezastru derulat în trei ani Complexul Energetic Hunedoara de la profit, la faliment

cehDe la profit, la pierderi uriaşe. Complexul Energetic Hunedoara pare să descrie în amănunt cronologia unui dezastru economic. În cei trei ani de funcţionare, societatea a trecut de la profit la pierderi uriaşe.

 

Anul 1 – 2012 profit

 

aud 2012Complexul Energetic Hunedoara este înființat în urma fuziunii Electrocentralelor Deva, fostă Mintia, și Paroșeni. Raportul de audit realizat de firma Deloitte România arată că, în decembrie 2012, Complexul Energetic Hunedoara avea active de 156 milioane euro, iar profitul a fost de 37.904.154 de lei.

 

“La 31 decembrie 2012 Societatea are inregistrate provizioane pentru pensii si alte beneficii similare in valoare de 2.598.392 RON. Conducerea Societatii nu a estimat valoarea actuala a obligatiilor viitoare aferente acestor beneficii in natura si recompense si nu a actualizat provizionul in acest sens. Noi nu am putut determina in cursul auditului nostru eventualele corectii ce ar fi fost necesare pentru perioada 1 noiembrie 2012 – 31 decembrie 2012 in cazul in care o astfel de evaluare ar fi fost efectuata”, se arată în raportul de audit din anul 2012.

 

Auditul a relevat faptul că în anul 2012 Complexul Energetic Hunedoara se afla pe un trend ascendent

 

“Societatea are inregistrate imobilizari in curs in sums de 71.027.568 RON ce reprezinta piese de schimb si modernizari efectuate asupra Grupului nr 4. In plus, Societatea are imobilizari in curs aferente proiectului de investitii „Instalarea unu cazan cu abur de 270 t/h si a unui cazan de abur fierbinte de 100 Gcal/h”. 0 portiune semnificativa a acestui proiect este estimata a se finaliza in decembrie 2018. Societatea a comandat in 2008 un studiu de fezabilitate pentru a determina oportunitatea acestei investitii. Studiul a concluzionat faptul conform caruia cu cat durata de intrerupere a lucrarilor va fi mai lunga, cu atat avantajul creat de realizarea proiectului se diminueaza sau anuleaza. Conducerea Societatii considera ca imobilizarile in curs vor fi continuate si finalizate pe baza planurilor de investitii viitoare, dar nu a intocmit o analiza pentru a stabili daca valoarea recuperabila a acestor active este mai mare decat valoare contabila neta. Avand in vedere vechimea proiectelor si timpul estimat pentru finalizare, not nu am fost in masura sa estimam daca valoarea proiectelor este recuperabila Ia data de 31 decembrie 2012. Situatiile financiare prezinta cu fidelitate sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. la 31 decembrie 2012, precum si performanta sa financiara, fluxurile de trezorerie pentru perioada 1 noiembrie — 31 decembrie 2012”, se mai arată în raportul de audit.

 

Încă din anul 2012, firma de auditare atrăgea atenţia asupra faptului să societatea energetică depinde de preţul reglementat al energiei electrice.

 

“Situatiile financiare, in care se specifica faptul ca pozitia financiara si rezultatele operationale ale Societatii sunt dependente de deciziile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei cu privire la tarifele de vanzare ale energiei electrice si termice, de modificari ale tarifelor si/sau decizii ale Statului Roman, nefiind influentate exclusiv de catre deciziile conducerii Societatii, aceste aspecte diminuand influenta acesteia asupra rezultatului operational al Societatii, precum si asupra recuperabilitatii valorii nete cantabile a imobilizarilor corporate utilizate in productia de energie electrica si termica. Totodata, sectorul energetic sufera restructurari permanente, care ar putea avea un impact semnificativ asupra Societatii, a activitatii viitoare a acesteia, precum si asupra predictibilitatii veniturilor viitoare ale Societatii”, mai precizează experţii în audit.

 

Anul 2 – 2013 pierderi de sute de milioane

 

aud 2013În februarie 2013, companiei îi sunt adăugate minele considerate viabile din Compania Națională a Huilei – Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan. Minele si electrocentralele intră în noua societate cu tot cu datorii. Anul al doilea de viaţă pentru Complexul Energetic Hunedoara este caracterizat de pierderi de peste 100 de milioane de lei. Mai exact, raortul de audit indică faptul că entitatea energetică a acumulat doar într-un an de zile pierderi în valoare de 147.644.355 Lei.

 

“La 31 decembrie 2013, situatiile financiare prezinta o pierdere curenta in suma de 147.644.355 Lei, pierdere reportata in suma de 257.642.206 Lei, obligatii curente ce depasesc activele curente cu suma de 98.127.400 Lei, iar rata lichiditatii curente de 0,51. Previziunile referitoare la exercitiul 2014 prezinta de asemenea un rezultat anual negativ. Aspectele de mai sus indica faptul ca este posibil ca Societatea sa aiba dificultati in onorarea obligatiilor fara o imbunatatire a gradului de lichiditate. Aceste situatii financiare nu includ ajustari care ar putea proveni din rezultatul acestor incertitudini. Opinia noastra nu exprima rezerve in legatura cu acest aspect”, se arată în raport pe anul 2013.

 

Anul 3 – 2014 pierderi de aproape 80 de milioane de euro

 

aud 2014În anul 2014 pierderile Complexului Energetic Hunedoara se m,ajorează ajungând la aproape 80 de milioane de euro. Raportul de audit prezintă că activele societăţii în anul 2014 sunt în valoare de 629.313.071 Lei, iar pierderile de 352.308.913 Lei.

 

“Veniturile si cheltuietile de exptoatare ale Sodetatii pentru exercitiut financiar incheiat la 31 decembrle 2013 includ suma de 127.534.137 Lei, reprezentand valoarea carbunelui obtinut din productia proprie si utilizat pentru producerea energiei electrice. De asemenea, veniturile si chettuielile de exptoatare pentru aceeasi perioada inctud sum de 20.435.656 Lei, reprezentand contravaloarea energiei etectrice din productie proprie consumata pentru activitatea de extractie a carbunelui si respectiv, contravaloarea energiei electrice auto­furnizate prin retelele de transport pentru activitatea de producere a energiei electrice. Ca urmare, veniturite din exploatare si respectiv, cheltuielile de exploatare ale Sacietatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 sunt supraevatuate cu suma totata de 147.969.793 Lei. Acest aspect nu are niciun impact asupra rezuLtatului din exploatare al Societatii pentru exercitiul financiar 2013. Aceste aspecte indica faptul ca exists o incertitudine semnificativa care ar putea sa puna in mod semnificativ la indoiata capacitatea Societatii de a-si continua activitatea”, se arată în raportul de audit pentru anul 2014.

Costurile mari de funcționare, importul de cărbune cu preț ridicat, încheierea afacerilor dezavantajoase sunt motivele care au dus la decăderea complexului. Ideea alipirii minelor de termocentrale s-a bazat pe livrarea combustibilului pentru producerea de energie. Studiile arată că, în Valea Jiului, există suficient cărbune pentru alimentarea constantă, timp de 38 de ani, a celor două termocentrale.

 

2015, CEH la un pas de faliment

 

Anul 2015 este caracterizat de dificultăţi financiare la Complexul Energetic Hunedoara. Acum, datoriile depășesc 202 milioane euro. Închiderea complexului este menționată într-un document oficial al ministerului. Societatea se confruntă cu o situație economico-financiară dificilă și cu prilejul misiunii comune a Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și Comisiei Europene din cursul lunii februarie 2015, instituțiile financiare internaționale au solicitat Guvernului României lichidarea acestui operator economic.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.