.Index Actualitate

Implementare instalaţie desulfurare si şlam dens la Sucursala Electrocentrale Paroşeni

paro

 

Instalaţiile mari de ardere din România trebuie sa se alinieze cerinţelor directivelor europene de mediu 2001/80/CE privind limitarea emisiilor in aer a anumitor poluanţi si 1999/31/CE privind evacuarea si depozitarea deşeurilor, obligaţie asumata de Guvernul României prin documentele de aderare la Uniunea Europeana. Sucursala Electrocentrale Paroşeni deţine o instalaţie mare de ardere compusa dintr-un grup energetic de 150 MW si un CAF de 103,2 Gcal/h asigurând producerea de energie electrica livrata in Sistemul Energetic Naţional si energie termica utilizata pentru încălzire si preparare apa calda menajera in oraşele Vaii Jiului. Grupul energetic de la Paroseni, retehnologizat si pus in funcţie in anul 2007, respecta cerinţele Directivei 2001/80/CE privind emisiile de oxizi de azot si pulberi, fiind necesara implementarea unei instalaţii pentru reducerea emisiei de dioxid de sulf din gazele de ardere evacuate in atmosfera. In vederea respectării Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor este necesara schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenuşii rezultate din procesul de ardere din cazan, cu o tehnologie de colectare, transport si depozitare in şlam dens care să permită reducerea oricărui exces de apă şi să prevină spulberarea de către vânt a materialului depus în depozit. In vederea conformării la prevederile celor doua Directive Europene de mediu, Sucursala Electrocentrale Paroşeni a promovat investiţiile : – Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 103 Gcal/h – Înlocuirea actualei tehnologii de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenuşii Instalaţia de desulfurare va utiliza o tehnologie bazată pe calcar umed şi va asigura o rată de desulfurare de minim 94 % si o emisie de SO2 în gazele de ardere evacuate în atmosferă sub 400 mg/Nm3. Instalaţia de colectare, transport şi depozitare a zgurii şi cenuşii va înlocui sistemul actual de evacuare cu apa in exces (raport 10-15 părţi apa la 1 parte solid) cu un sistem in şlam dens (raport pana la 2 părţi solid la o parte apa) cu autoîntărire. Finanţarea celor două investiţii este asigurată din surse atrase, respectiv printr-un credit acordat României de Banca Europeană de Investiţii care acoperă 50 % din costul proiectului, diferenţa fiind acoperită din alte doua credite obţinute prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice in temeiul Legii 121/2012 acordate in decembrie 2013 si iunie 2014. Contractul pentru realizarea celor două investiţii, in valoare de 65.300.000 Euro, încheiat în luna noiembrie 2010 cu societatea franceză Constructions Industrielles de la Mediterranee, a intrat în efectivitate în luna decembrie 2012, când a fost posibilă efectuarea primei trageri din creditul acordat de Banca Europeană de Investiţii şi s-a efectuat plata avansului de 10 % din preţul contractului. Stadiul actual de implementare al instalaţiei de desulfurare este in proporţie de 68 %, fiind realizate următoarele : – livrare echipamente din străinătate in valoare de 18.993.171,15 Euro (echipamentele aferente instalaţiei de absorbţie a SO2 din gazele de ardere si echipamentele aferente instalaţiei de tratare a calcarului) – livrare furnitura din tara in valoare de 7.916.443 Euro (structuri metalice diverse) – servicii de instalare in şantier in valoare de 6.462.275,13 Euro (confecţia si montarea absorberului, a coşului de fum si a sistemului de preluare a gazelor de ardere de la instalaţia existenta, montare structuri metalice clădire mori, clădire descărcare calcar, clădire pompe recirculare, clădire suflante aer oxidare, confecţia si montarea silozului de calcar, a rezervoarelor de şlam de calcar, a rezervorului de apa de proces si a rezervoarelor de depozitare de urgenta şlam de gips, montarea echipamentelor pentru transportul si măcinarea calcarului si prepararea şlamului de calcar, realizare clădire electrica) Lucrările de montaj urmează a fi finalizate in trimestrul I 2015 iar in luna iulie 2015 urmează a se realiza recepţia la punerea in funcţiune a instalaţiei de desulfurare a gazelor de ardere. Începând cu anul 2014, după asigurarea celei de-a doua tranşe a împrumutului de către Ministerul Finanţelor Publice a început sa curgă graficul de execuţie si pentru investiţia de şlam dens. Stadiul actual de implementare al instalaţiei de şlam dens este in proporţie de 8,94 %, fiind realizate următoarele : – lucrări de construcţii in valoare de 1.421.536 Euro – livrare echipamente din străinătate in valoare de 9.500 Euro. Termenul de finalizare a lucrărilor de montaj la instalaţia de şlam dens este luna iunie 2015, urmând ca in luna septembrie 2015 sa aibă loc recepţia la punerea in funcţiune a acestei instalaţii. Realizarea celor doua investiţii de mediu la Sucursala Electrocentrale Paroşeni va permite termocentralei încadrarea in totalitate in normele de mediu ale Uniunii Europene, asigurându-se astfel condiţii de funcţionare pentru următorii 20 de ani.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.