.Index Actualitate

Ministerul de Finanţe dă lovitura de grație CEH

Statul român nu este de acord cu alocarea sumei de 5 milioane de lei pentru continuarea investiţiilor de la termocentrala Paroşeni. Statul român care prin instituţiile sale, Ministerul de Finanţe, a întârziat nejustificat, anul trecut, aprobarea ajutorului de salvare pentru CEH, lucru care a contribuit la declanşarea insolvenţei, mai aplică acum o lovitură de knock-out Complexului Energetic Hunedoara. Nu este de acord cu alocarea a 5 milioane de aportul de stat pentru continuarea lucrărilor de la Paroşeni. Astfel, CEH trebuie să se descurce pe cont propriu dacă vrea ca lucrările să fie finalizate.

Comitetul creditorilor a aprobat, săptămâna trecută, continuarea investiţiilor de la termocentrala Paroşeni. Numai că nu toţi au fost de acord. Din cei cinci creditori care fac parte din comitet, unul a solicitat amânarea deciziei. Mai exact, CEC Bank a solicitat acest lucru.

Din cei patru creditori care au votat pentru continuarea investiţiei, doi au fost împotriva alocării sumei de peste 5 milioane. Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de DGRFP Timisoara prin AJFP Hunedoara au votat împotriva alocării sumei de 5.026.058,83 de lei pentru finalizarea investiţiei.

“Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili: Referitor la punctul 2 de pe ordinea de zi, acordul de principiu al creditorilor pentru continuarea si finalizarea investitiilor la SE Paroseni. inclusiv plata catre CNIM a sumei de 5.026.058.83 lei din ajutorul de stat. Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili exprima urmatorul vot: Referitor la prima teza a punctului aflat pe ordinea de zi – institutia isi exprima acordul de principiu in vederea continuarii si finalizarii investitiilor de mediu la SE Paroseni. Referitor la teza a doua a ordinii de zi. respectiv plata catre contractorul Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM) a sumei de 5.026.058,83 lei reprezentand TVA restant din aportul de stat, Directia Generala de Administrare a BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA Nr. 17245/26.09.2016 Marilor Contribuabili voteaza negativ, in considerarea prevederilor art.2-4 ale OUG nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societatii Complexul Energetic Hunedoara SA”, se arată în procesul verbal al Comitetului Creditorilor.

Potrivit tabelului preliminar al creanţelor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili are de recuperat de la CEH suma de 533,327,250 lei.

Statul român care a asistat pasiv la falimentarea CEH a fost de acord cu continuarea investiţiei, dar nu şi cu alocarea fondurilor necesare pentru aceasta.

“Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de DGRFP Timisoara prin AJFP Hunedoara – exprima urmatorul vot : Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat de DGRFP Timisoara prin AJFP Hunedoara isi exprima acordul cu privire la continuarea si finalizarea investitiilor de mediu la SE Paroseni. Referitor la propunerea de plata a sumei de 5.026.058,83 lei, reprezentand TVA restant catre contractorul CNIM din suma ramasa neutilizata din ajutorul de stat individual acordat in baza OUG 22/2015, aratam prin prezenta ca nu aprobam aceasta propunere, intrucat in temeiul prevederilor art.2 alin 1 din OUG 22/2015, suma a putut fi utilizata in vederea asigurarii de catre societate a necesarului de lichiditati pentru acoperirea cheltuielilor minime de sustinere a activitatilor pentru o perioada de 6 luni de la acordare, respectiv de la 20.07.2015, data creditarii contului cu plata primei transe de imprumut”, se arată în acelaşi proces verbal.

Statul român are de recuperat de la societatea energetică hunedoreană 617,000,599.34 lei. De precizat este faptul că Ministerul de Finanţe a ajutat, anul trecut, la îngroparea CEH prin avizarea cu întârziere de “doar” câteva luni a ajutorului de salvare.

CEC Bank are de recuperat de la CEH 450,436.46 lei din care 449,265.37 credit, 1171,09 lei dobanzi, iar acesta a solicitat “prorogarea sedintei Comitetului Creditorilor”.

Primăria Vulcan şi SNIM pentru continuarea investiţiei şi alocarea banilor

Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului şi Primăria municipiului Vulcan au fost de acord atât cu finalizarea investiţiei cât şi cu alocarea resurselor financiare.

“SNIMVJ- exprima urmatorul punct de vedere : Acordul in vederea continuarii si finalizarii investitiilor de mediu la SE Paroseni. Referitor la teza a doua a ordinii de zi. respectiv plata catre contractorul Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM) a sumei de 5.026.058,83 lei reprezentand TVA restant din ajutorul de stat, voteaza pozitiv”, arată procesul verbal.

Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului s-a înscris la masa credală a Complexului Energetic Hunedoara cu suma de 49,962,730.47 lei.

“Primaria mun. Vulcan- exprima urmatorul punct de vedere : Acordul in vederea continuarii si finalizarii investitiilor de mediu la SE Paroseni. Referitor la teza a doua a ordinii de zi. respectiv plata catre contractorul Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM) a sumei de 5.026.058,83 lei reprezentand TVA restant din ajutorul de stat, voteaza pozitiv”, arată procesul verbal.

Municipalitatea de la Vulcan are de recuperat de la CEH 2,107,130.83 lei, aceasta fiind cea mai mare sumă pe care o primărie o are de primit de la societatea energetică.

Concluzie: nu se pot lua hotărâri. Concluzia comitetului creditorilor cu privire la alocarea celor 5,02 milioane pentru continuarea lucrărilor de la termocentrala Mintia, în procesul verbal s-a consemnat faptul că nu se pot lua hotărâri.

“Cu privire la punctul doi aflat la ordinea de zi, respectiv – “Acordul de principiu, al creditorilor, pentru continuarea si finalizarea investitiilor la SE Paroseni, inclusiv plata catre CNIM, a sumei de 5.026.058,83 lei, din ajutorul de stat”: Se exprima acordul in vederea continuarii si finalizarii investitiilor de mediu la SE Paroseni. Referitor la teza a doua a ordinii de zi. respectiv plata catre contractorul Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM) a sumei de 5.026.058,83 lei reprezentand TVA restant din ajutorul de stat, nu se pot lua hotarari”,  mai arată procesul verbal al comitetului creditorilor.

Lucrările de la termocentrala Paroşeni sunt executate de Constructionnes Industrielle de la Mediterannee (CNIM), iar acestea sunt realizate în proporţie de 96%.

Blocul energetic îndeplineşte condiţiile impuse de legislaţia de mediu în ceea ce priveşte emisiile de NOx şi pulberi încă de la punerea în funcţiune, iar condiţiile privind emisiile de SOx vor fi îndeplinite după finalizarea şi punerea în funcţie a instalaţiei de desulfurare a gazelor de ardere; Odată cu finalizarea investiţiilor de mediu, respectiv „Instalaţia de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr. 4 şi CAF de 100 Gcal/h – IDG” vor fi îndeplinite integral atât condiţiile de mediu impuse de Directiva europeană 2001/80/CE, în vigoare, privind reducerea emisiilor de dioxid de sulf şi monitorizarea concentraţiilor de poluanţi la intrare/ieşire din instalaţia de desulfurare, cât şi condiţiile care vor fi impuse de viitoarea legislaţie europeană în domeniu.

“La data de 31.12.2015 stadiul celor două investiţii de mediu este următorul:  Instalaţia de desulfurare este realizată fizic şi valoric în proporţie de 96.01%;  Sistemul în şlam dens este realizat fizic în proporţie de 90.48%”, arată administratorul judiciar al CEH.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.