.Index Actualitate

Ministerul Energiei aruncă problema termoficării la Consiliile Locale

Ministerul Energiei se spală pe mâini. Problema termoficării din Valea Jiului aruncată în sarcina autorităţilor locale şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Ministerul Energiei subliniază că problema termoficării din Valea Jiului şi Deva cade în sarcina autorităţilor locale direct implicate.

“După cum cunoaşteţi, potrivit art. 8 al Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale. Autorităţile administraţiei publice locale elaborează programul propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficienţă energetică şi al aprobă prin hotărâre de consiliu local, judeţean (…) ori a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz. Având în vedere cele menţionate, consiliile locale direct interesate să asigure confortul cetăţenilor din localităţile judeţului Hunedoara trebuie să realizeze demersuri pentru reabilitarea sistemelor de termoficare”, arată oficialii Ministerului Energiei.

În ecuaţia asigurării confortului termic al abonaţilor sistemului de termoficare intră şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, “serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale” (art.3), iar “exercitarea funcţiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice este încredinţată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate” (art. 12). În acest sens, MDRAP are funcţia de elaborare şi monitorizare a strategiilor şi programelor de dezvoltare a infrastructurii unităţilor administrativ-teritoriale şi funcţia de implementare a programelor pentru serviciul de alimentare cu energie termică finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite”, mai arată ministerul Energiei.

Senatorul PMP, Haralambie Vochiţoiu a adresat o interpelare oficialilor Ministerului Energiei cu privire la reabilitarea reţelelor de termoficare din Valea Jiului şi Deva. Acesta a subliniat că “locuitorii din județul Hunedoara, racordațI la sistemul centralizat de termoficare, se află în pericolul imminent de a rămâne-în perioada iernii- fără agent termic în locuințe”. Numai că și o decizie a instanței ar putea lăsa abonații sistemului de termoficare în frig.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.