100 de angajări la Mina Vulcan

100 de persoane urmează a fi angajate la unitatea minieră de la Vulcan din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Consiliul de Administrație al Complexului Energetic Hunedoara a avizat favorabil angajarea a 100 de persoane. Lipsa de personal se resimte acut în sectorul minier. Mulți dintre angajați au ieșit la pensie, astfel s-a luat decizia de a încadra alte persoane pe posturi. Selecția va avea loc în trei etape.

“Consiliul de Administrație a aprobat angajarea a 100 de persoane la EM Vulcan. În primă fază am trimis adrese la unitățile miniere de la Lonea și Lupeni. Cei care doresc se pot transfera la EM Vulcan. Apoi au prioritate cei de la SNIMVJ, pentru că și aici vor fi persoane care nu vor îndeplini condițiile de pensie după ce se vor închide minele Paroșeni și Uricani. Cea de-a treia fază constă în recrutarea de persoane din afara sistemului minier, asta dacă nu se vor ocupa toate cele 100 de posturi în urma primelor două etape de selecție”, a declarat Mihael Melczer, directorul general al CEH.

Protocolul între SNIMVJ și CEH

La momentul înființării Societății NAționale de Închideri Mine Valea Jiului a fost semnat un protocol care prevedea ca persoanele care nu îndeplinesc condițiile de pensionare în anul 2018 (momentul închiderii unităților miniere de la SNIMVJ-n.r.) să fie preluate de Complexul Energetic Hunedoara.

“Cei peste 300 de mineri de la SNIMVJ vor trebui preluaţi de CEH după anul 2018 deoarece aceşti oameni nu pot îndeplini condiţiile de pensionare. Există un protocol semnat cu administraţia, în acest sens, dar vrem să fim siguri că el se va respecta”, a spus Laszlo Domokoș, președintele Sindicatului Huila din cadrul SNIMVJ în urmă cu câțiva ani.

Istoria recentă a angajărilor din minerit, sub semnul fraudei

Ultimele angajări de la Complexul Energetic Hunedoara datează din anul 2014. La acel moment la conducerea societății se afla Aurel Niculescu, secondat din postura de director general adjunct de Nicolae Drăgoi. Angajările în subteran au născut multe semne de întrebare. Potrivit unui raport, la acel moment, 62 de persoane au fost angajate la unităţile miniere fără nicio bază legală. Un mare semn de întrebare stă asupra acestor încadrări pe posturi, mai ales în condiţiile în care aceste persoane nu au participat la niciun concurs sau mai mult decât atât nici măcar nu sunt semnatarii cererilor de angajare.

La mina Livezeni au mai fost angajate 12 persoane care nu au susţinut niciun concurs,  aceste persoane fiind angajate doar în baza unor cereri aprobate de conducerea CEH SA, adică de directorul general de la acea vreme Aurel Niculescu.

Ca o concluzie angajarea celor 12 persoane nu a întrunit condiţiile legale şi mai mult decât atât “angajarea de personal subteran/suprafaţă în afara celor angajaţi prin concursurile organizate şi desfăşurate în cadrul societăţii de la înfiinţare, atrage riscuri asociate depăşirii fondului de salarii admisibil şi a numărului de personal aprobat prin BVC”. Opt dintre cele 12 persoane angajate fără bază legală au fost încadrate în subteran şi patru la suprafaţă.

Angajările din minerit au fost blamate şi contestate. S-a vorbit de şpăgi şi carnete de partid. În ceea ce priveşte unitatea minieră de la Lupeni au fost angajate nouă persoane care nu au susţinut un concurs.

“Nouă persoane au fost angajate fără a fi participat la concursul organizat în luna mai 2014, fiind angajaţi doar pe baza unor cereri aprobate de  ing. Drăgoi Nicolae, director general adjunct la acea dată. Precizăm că cinci cereri din cele 9 poartă rezoluţia funcţie de calificarea din partea ing. Niculescu Aurel – director general al CEH SA”, se arată în raportul de fond de la Mina Lupeni

O persoană a fost angajată pe postul de electrician de suprafaţă pe baza unei cereri aprobate de Nicolae Drăgoi, fără a fi participat la concurs, figurând absent pe lista persoanelor respinse în urma concursului de angajare derulat în perioada 26 – 29 mai 2014.

La fel ca în cazul angajărilor de la Mina Livezeni, Nicolae Drăgoi nu avea atribuţii în angajarea de personal.

Lonea, angajări de personal fără ştiinţa responsabililor minei

La Mina Lonea, responsabilii unităţii doar s-au trezit cu noii angajaţi. Într-una din zile 7 persoane au apărut fără ca nimeni să aibă cunoştinţă de vreun concurs pentru ocuparea unor posturi.

“Şapte persoane au fost angajate fără să fi participat la concursul organizat în luna mai 2014, aceştia fiind angajaţi doar pe baza unor cereri aprobate de conducerea CEH SA. În cazul acestora s-a constatat că nu au fost solicitări scrise din partea conducerii EM Lonea şi nici din partea Diviziei Miniere adresate directorului general al CEH pentru angajarea celor 7 persoane”, se arată în raportul Corpului de Control al directorului general.

Punctul comun al angajărilor este Nicolae Drăgoi.

“Precizăm că 5 din cele 7 cereri sunt semnate de ing. Niculescu Aurel – directorul general al CEH SA, iar 2 sunt semnate de ing. Drăgoi Nicolae – director general adjunct al CEH SA, în condiţiile în care dl. Ing. Niculescu Aurel a lipsit din unitate, acesta figurând pontat în delegaţie”, se mai arată în raport.

Culmea este faptul că în cazul uneia dintre cereri persoana care a fost angajată pe post nici măcar nu a depus cererea, ci a avut mesageri.

“Menţionăm că doup cereri de angajare semnate de  ing. Niculescu Aurel nu sunt întocmite şi semnate de către persoanele care au fost angajate, în cazul domnului (…) cererea a fost întocmită de către mama acestuia, iar în cazul angajatului (…) cererea a fost întocmită de către tatăl acestuia, semnătura angajaţilor neregăsindu-se pe respectivele cereri”, mai arată în raportul de control.

Oficialii CEH menţionau că  ”în opinia echipei de control cele 7 angajări pe bază de cerere nu au respectat prevederile art. 35, pct. 1, 3 şi 4 din CCM în vigoare la acea dată”.

Vulcan, nouă angajări fără concurs

La Mina Vulcan au fost angajate nouă persoane care nu au susţinut concursul din luna mai a anului 2014.

“9 persoane au fost angajate fără a fi participat la concursul organizat în luna mai 2014, fiind angajate doar pe baza unor cereri aprobate de conducerea CEH SA. În cazul acestora s-a constatat că nu au fost solicitări scrise din partea conducerii EM Vulcan şi nici din partea Diviziei Miniere adresate directorului general al CEH pentru angajarea celor 9 persoane”, se arată în raportul Corpului de control al directorului general.

Aurel Niculescu, directorul general al CEH de la acea vreme, şi Nicolae Drăgoi, directorul general adjunct, sunt cei care au reprezintă numitorul comun al acestor angajări care stau sub semnul ilegalităţii. Unele dintre cererile de angajare sunt semnate de Niculescu, iar altele de Drăgoi. Care au fost criteriile pe baza cărora au fost angajate aceste persoane sunt încă neelucidate. Pe lângă cele 90 de persoane care au fost angajate în urma concurului din perioada 26-29 mai 2014, alte 62 au intrat în CEH fără bază legală, doar pe baza semnăturilor oficialilor CEH.

 

Monika BACIU

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.