Grădinița IG Duca opera Meșterului Manole, fără Ana

Meșterul Manole a construit mănăstirea Argeșului mai repede de cum se realizează grădinița cu program prelungit IG Duca din Petroșani. Zidirea Anei a fost soluția salvatoare pentru Meșterul Manole, însă în realitatea zilelor noastre miturile nu sunt aplicabile.  Edilii de la Petroșani încearcă să rupă „blestemul” care s-a abătut asupra grădiniței. Municipalitatea de la Petroșani a alocat bani pentru finanțarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat. Pe măsură ce trec anii, costurile pentru finalizarea grădiniței cresc. În acest sens, au fost aprobați și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de invetsiții “construire grădiniță cu program normal și prelungit” IG Duca.

“Obiectivul de invetsiții “Construire grădiniță cu program normal șI prelungit” la Școala Gimnazială IG Duca este cuprins în programul național de dezvoltare locală, subprogramul “Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”, Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. În conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din ordonanța de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017, se vor transmite ministerului solicitări de finanțare pentru obiectivele de investiții noi și în continuare. Ca urmare a modificării Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal precum și pentru respectarea altor prevederi legale privind derularea investițiilor finanțate de la bugetul de stat prin program, pentru obiectivele în continuare este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a restului de executat după actualizarea TVA și aprobarea în Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, conform devizului general actualizat”, arată documentul.

Peste un milion de lei va primi municipalitatea de la Petroșani pentru continuarea lucrărilor de la grădinița IG Duca.

“Finanțarea acordată din bugetul MInisterului Dezvoltării Regionale șI Administrației Publice pentru anul 2015 este valoarea de 1.045.864,00 lei, în conformitate cu contractul de finanțare nr. 9385/8361/2015 șI actul adițional nr. 2 încheiate în acest sens. Pentru a respecta condițiile de acordare a finanțării prin Programul NAțional de dezvoltare locală, aceste documente trebuie transmise Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene (…)”, mai arată documentul.

Lucrări de 126 mii  lei

În decursul anului 2016 au fost executate lucrări în valoare de 126.169,51 lei cu TVA. Contractul a fost ulterior reziliat, constructorul nerespectând clauzele contractuale.

“În aceste condiții, devizul general a fost actualizat la valoarea estimată înainte de procedurile de achiziție publică șI este necesară inițierea unei noi proceduri de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări pentru care valoarea estimată trebuie să se raporteze la valoarea estimată de proiectant pentru restul de executat șI nu la valoarea atribuită în anul 2015 care la acest moment este subevaluată. Valoarea totală necesară pentru restul de executat este de 1.952.651,88 lei (TVA inclus), din care 919.659,49 lei (TVA inclus) de la bugetul de stat și 1.032.992,39 lei (TVA inclus) de la bugetul local”, arată documentele.

S-a scurs un decediu de la începerea lucrărilor de construcție a grădiniței IG Duca din Petroșani. Constructorii au venit pe rând, au făcut câte ceva și au plecat, invocând tot felul de motive. Grădinița IG Duca ar putea fi finalizată anul acesta. Edificiul pare a fi blestemat. Niciunul dintre constructori nu a reușit să finalizeze lucrările începute în urmă cu 10 ani.

Monika BACIU

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.