.Index Actualitate

Huila rămâne îngropată pe VECI sau va fi exploatată?

carbuneHuila, resursă energetică de importanţă naţională exploatată sau resursă energetică îngropată în pământ? În contextul actual, viitorul mineritului din Valea Jiului este incert. Având în vedere deciziile ce urmează a fi luate pentru Complexul Energetic Hunedoara, milioanele de tone de huilă energetică pot rămâne îngropate pe VECI în adâncurile pământului. Pentru că se lucrează la strategia energetică a ţării, ministrul Andrei Gerea precizezaă că se va face o analiză cu privire la importanţa huilei.

 

 

”Luăm în calcul ca principalele elemente ale strategiei care țin atât de securitatea energetică națională cât și de independența energetică a României, respectiv funcționarea sigură și stabilă a Sistemului Electroenergetic Național, aprovizionarea și diversificarea rutelor de aprovizionare cu resurse energetice și maximizarea utilizării eficiente a resurselor primare de energie de care dispune România, să fie promovate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, se arată într-un docum,ent semnat de ministrul Andrei Gerea.

 

Totodată, în elaborarea strategiei energetice se va ţine cont şi de normativele europene.

 

”Ca date de intrare, în mod obligatoriu se vor regăsi: utilizarea eficientă a resurselor interne, respectiv a cărbunelui, uraniului, a potențialului hidroenergetic economic amenajabil, a energiei nucleare și a surselor energetice regenerabile. Întrucât cărbunele rămâne una din resursele interne energetice importante ale României și pentru a ne îndeplini obiectivele de mediu apreciem că este nevoie de un angajament la nivel global pentru dezvoltarea și punerea în operare comercială a tehnologiilor Carbon Capture Storage, ceea ce va însemna cercetare semnificativă, transfer de tehnologii și suport pentru investiții”, mai spune ministrul Andrei Gerea.

 

Şi liderii de sindicat au solicitat implicarea preşedintelui Klaus Iohannis în rezolvarea acestei probleme stringente. Acesta a subliniat importanţa enegetică a ţării.

 

“Pornind de la schimbările de paradigmă la nivel global, de la starea de fapt existentă, de la evaluarea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților, Strategia Națională de Apărare aduce câteva noutăți. Ea operează cu un concept de securitate națională extinsă, în acord cu principiile europene. Există astăzi interese multiple care converg spre asigurarea securității naționale. (…) Este momentul ca în perioada următoare să construim consens politic în jurul acestor teme esențiale, un consens politic care să producă în mod real reformă și legislație durabilă. Tocmai de aceea, Strategia Națională de Apărare își propune o abordare integratoare și echilibrată, care aduce la un loc dimensiunea de apărare, militară, cu o serie de alte dimensiuni. Mă refer aici la dimensiunea de ordine publică, de informații, contrainformații și de securitate; la dimensiunea economică și energetică; la cea diplomatică; la managementul situațiilor de criză și, nu în ultimul rând, la dimensiunea educațională, de sănătate, socială și demografică. Direcțiile de acțiune și principalele modalități pentru asigurarea securității naționale a României sunt definite pe toate aceste dimensiuni”, a spus preşedintele Iohannis în faţa camerelor reunite ale Parlamentului.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.