Locuri de muncă la Primăria Petroșani

Primăria Petroșani organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi. Trei posturi, în trei compartimente diferite sunt disponibile la administrația locală din Petroșani. Astfel, este se organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacantă  de execuție de inspector de specialitate, gradul debutant  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani-Compartimentul administrativ  şi gestiune.

Condiţii de participare la concurs sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Concursul constă în 3 etape succesive, selecția dosarelor, proba scrisă și interviu. Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 6 martie 2017,  ora 10 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Un alt post vacant este în cadrul Poliției Locale unde se organizează concurs pentru ocuparea funcției de operator monitorizare sistem video  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Petroşani-Serviciului Politie Locala- Compartiment Centru de Monitorizare Video.

“Condiţii de participare la concurs studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cunostiinte de operare pe calculator- nivel mediu, cunosterea limbii engleza – nivel mediu”, arată anunțul Primăriei Petroșani.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 28 februarie 2017,  ora 10  proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Ultimul post pentru care se organizează concurs este de consilier juridic, gr.I   din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului  Petroşani-Serviciul urmariri, incasari si executare silita,  impozite si taxe locale.

“Condiţii de participare la concurs studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul stiintelor juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 3 ani”, arată anunțul.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Municipiului Petroşani în data de 27  februarie 2017,  ora 10 proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.