.Index Actualitate

Lucrări de reparații la termocentrala Paroșeni

Lucrări de reparații la termocentrala Paroșeni. Aproape 200.000 de lei alocă Complexul Energetic Hunedoara pentru servicii de reparare a spărturilor de pe conductele de fibră de sticlă existente în instalaţiile de desulfurare – lichidări avarii în instalaţia de desulfurare de la S.E.Paroşeni. Contractul presupune prestarea de servicii de reparare a spărturilor de pe conductele de tip GRP, pentru a se putea interveni prompt, oricând în vederea remedierii acestor spărturi, pentru menţinerea fiabilităţii şi a siguranţei în exploatare a instalaţiei.

Firma care va executa lucrările va trebui să țină cont de o serie de criterii tehnice în ceea ce privește conductele. Un an de zile este valabil contractul de lucrări, iar mențiunea este faptul că ”prestatorul se va prezenta la sediul beneficiarului (SE Paroșeni –n.r.) în termen de 24 de ore de la primirea comenzii sau la o dată stabilită în comun acord cu beneficiarul”, iar ”prestatorul se va prezenta la solicitarea beneficiarului în termen de 24 de ore penru a inspecta împreună cu beneficiarul”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.