Maşinaţii cu societăţile de termoficare

126.474.344,11 lei are de recuperat CEH de la 5 societăţi de termoficare din Valea Jiului. Datoriile ISTORICE (din anii ’90) abonaţilor la sistemul de termoficare rostologolite prin societăţile de profil care au intrat rând pe rând în insolvenţă, iar apoi în faliment au contribuit la FALIMENTAREA CEH. Din cauza datoriilor pe care le au societăţile de termoficare către Complexul Energetic Hunedoara, petroşănenii abonaţi la acest serviciu îngheaţă de frig. CEH susţine că există constrângeri în ceea ce priveşte furnizarea agentului termic.

“Având în vedere adresa nr. 841/06.10.2016 a SC Termoficare SA Petroşani – societate în reorganizare judiciară – înregistrată la S. CEH SA în data de 10.10.2016, prin care se solicită începerea furnizării agentului termic primar pentru încălzire, precizăm următoarele: Între SC Termoficare SA Petroşani – societate în reorganizare judiciară şi societatea noastră, nu există, în acest moment, nicio relaţie contractuală în vederea furnizării agentului termic. Mai mult decât atât, în prezent, SC Termoficare SA Petroşani nu şi-a onorat faţă de S CEH SA obligaţiile contractuale din perioada de iarnă 2015 – 2016, când dintr-un total facturat în cuantum de 5.097.891,61 lei, s-a încasat doar 1.553.603,78 lei, rămânând o diferenţă în valoare de 3.544.287,83 lei. Din această sumă, CEH a cesionat în favoarea furnizorilor săi suma de 2.565.219,72 lei, din care sau achitat 1.322.010,74 lei, rămânând de achitat, în continuare suma de 1.243.208,98 lei (către Energoconstrucţia S.A.), iar în contul CEH SA alţi 979.068,11 lei. La data de 22.09.2016, în soldul contabil al S. CEH SA – societate în insolvenţă totalul datoriilor SC Termoficare SA Petroşani – societate în reorganizare judiciară se ridică la suma de 57.100.346,04 lei, din care, pentru suma de 54.904.011,59 lei, Sucursala Electrocentrale Paroşeni s-a înscris la masa credală, pentru diferenţa de 2.196.334,5 lei urmând a se proceda similar”, arată un comunicat al CEH.

Cum au încercat să îşi recupereze debitele?

Un răspuns al Complexului Energetic Hunedoara arată că s-a procedat la diferite metode pentru recuperarea creanţelor, însă fără niciun rezultat având în vedere că societăţile de termoficare au intrat rând pe rând în insolvenţă, iar apoi în faliment.

“Pe raza municipiului Petroşani, distribuţia energiei termice către locuinţei, agenţi economici şi instituţii s-a realizat până în anul 1999 prin RAGCL Petroşani iar în urma divizării au rezultat SC Termoficare Petroşani şi SC Gospodărie Prest Com Petroşani ultima preluând prin protocolul de divizare datorii faţă de SE Paroşeni din care la data prezentei mai este de achitat suma de 27.617,01 lei. Societatea a intrat în insolvenţă în anul 2009, iar valoarea litigiului este de 27.617,01 lei – sumă înscrisă la masa credală. Din anul 1999 până în prezent distribuţia energiei termice se realizează prin SC Termoficare SA Petroşani, societate care se află în procedură generală de insolvenţă prevăzută de Legea nr. 85/2006. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeabă a Finanţelor Publice Hunedoara a solicitat falimentul societăţii, iar prin hotărârea instanţei privind situaţia juridică a SC Termoficare SA Petroşani se admite recursul declarat de lichidatorul judiciar Heral Consult IPURL împotriva sentinţei nr. 403/F/2016 pronunţată de judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Hunedoara în dosarul nr. 553/97/2011 pe care o casează şi o trimite spre rejudecare aceleiaşi instanţe. La data prezentei, SC Termoficare SA Petroşani nu mai deţine licenţa de distribuţie a enegiei termice. Valoarea litigiului este de 57.100.346,04 lei, iar suma este înscrisă la masa credală. Menţionăm că aceste societăţi au ca unic acţionar Consiliul Local al municipiului Petroşani”, arată un răspuns al CEH.

Vulcan – peste 11 milioane datorii

Situaţia este similară şi la Vulcan. S-au înfiinţat societăţi de termoficare ce au devenit nerentabile din cauza abonaţilor care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor pentru energia termică.

“Pe raza municipiului Vulcan, distribuţia energiei termice către locuinţe, agenţi economici şi instituţii s-a realizat până în 2009 de SC Edil Therma SA Vulcan, societatea care a intrat în insolvenţă în anul 2009, valoarea litigiului fiind de 27.845.712 lei- sumă înscrisă la masa credală. Începând din anul 2009 până în anul 2014, luna aprilie, distribuţia în municipiul Vulcan a enegiei termice către locuinţe, agenţi economici şi instituţii a fost asigurată de SC Pregoterm SA Vulcan. Prin sentinţa 8/CC/2014 instanţa Tribunalului Hunedoara a aprobat divizarea SC Pregoterm SA Vulcan în două societăţi comerciale distince, respectiv SC Pregoterm SA Vulcan şi SC Termoficare Vulcan SA. În urma divizări, prin procesul verbal de predare-primire (…) SC Termoficare Vulcan SA a preluat datorii comerciale datorate SCEH-Sucursale Electrocentrale Paroşeni în sumă de 9.545.255,67 lei, reprezentând contravaloarea energie termice livrate şi majorări (penalităţi) calculate pentru neachitarea în termen de 30 de zile a contravalorii enegiei termice livrate”, arată răspunsul CEH.

Numai că în anul 2014 şi SC Termoficare Vulcan SA a intrat în insolvenţă, iar mai apoi în famiment, societatea fiind administrată de lichidatorul judiciar Quantum SPRL Deva.

“Datoria totală este de 11.859.070,18 lei, iar suma înscrisă la masa credală este de 11.200.668,21 lei. Prin decizia nr. 1309/01.02.2016 şi Hotărârea Adunării Creditorilor din data de 08.02.2016 s-a hotărât sistarea livrării agentului termic în sistem centralizat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vulcan. Precizăm că aceste societăţi au ca unic acţionar Consiliul Local al municipiului Vulcan”, arată răspunsul CEH.

Lupeni, datorii de peste 30 de milioane

La Lupeni, furnizarea agentului termic s-a livrat prin SC Universal Edil SA Lupeni, societate care în anul 2011 a intrat în insolvenţă prin procedură simplificată. “Datoria totală către SCEH – Sucursala Electrocentrale Paroşeni a SC Universal EDIL SA Lupeni este de 30.307.359,36 lei – din care 30.300.000,73 lei suma înscrisă la masa credală. Menţionăm că această societate are ca unic acţionar Consiliul Local al municipiului Lupeni”, arată răspunsul CEH.

Termoficare la Aninoasa, o amintire îndepărtată

Şi pe raza oraşului Aninoasa a existat, la un moment dat, serviciu de termoficare. La fel ca în toate localităţile Văii Jiului şi aici societatea a intrat în faliment, iar aninosenii nu mai au de ani buni acces la serviciile de termoficare.

“Pe raza oraşului Aninoasa, distribuţia energiei termice către locuinţe, agenţi economici şi instituţii s-a realizat până în anul 2007 prin SC Citadin SA Aninoasa. Prin sentinţa nr. 174/03.11.2010 pronunţată de Tribunalul Hunedoara s-a dispus dizolvarea judiciară a societăţii Citadin Aninoasa valoarea litigiului 1.794.298,54 lei suma înscrisă la masa credală. Prin hotărârea civilă nr. 59/2016 pronunţată de către Tribunalul Hunedoara s-a solicitat să se dispună închiderea procedurii de faliment, radierea societăţii din Registrul Comerţului, descărcarea lichidatorului de toate îndatoririle şi responsabilităţile care îi revin în baza legii. Menţionăm că această societate avea ca unic acţionar Consiliul Local al oraşului Aninoasa”, arată răspunsul CEH.

Adică, la Aninoasa, CEH a pierdut definitiv şi irevocabil sumele ce le avea de recuperat de la societatea de termoficare, iar situaţia se va repeta rând pe rând şi cu celelalte societăţi de profil din Valea Jiului.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.