Universitatea Petroşani caută dreptatea în instanţă

Universitatea Petroşani încearcă să anuleze un act emis de Direcţia Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Fostele conduceri ale instituţiei de învăţământ superior din Valea Jiului au colaborat cu o firmă cu un singur angajat şi au prejudiciat bugetul instituţiei de învăţământ superior cu peste 100 de mii de euro. În acest caz s-au autosesizat şi organele de anchetă internaţionale. Au fost cheltuite miliarde de lei vechi în cadrul unui proiect care viza “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare”. Acum, reprezentanţii Universităţi Petroşani încearcă să obţină dreptatea în instanţă. Un dosar în acest sens a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia.

Proiectul a prevăzut organizarea unui curs de formare. Echipa de control a constatat mai multe nereguli în ceea ce priveşte organizarea simpozionului care a avut loc la Geoagiu.

”Nerespectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice în cazul atribuirii contractului de pachete complete cuprinzând transport, cazare, hrană pentru participanți și personal propriu pentru schimbul de bune practici nr. 3106/25.06.2013. Nerespectarea regulilor în domeniul achiziţiilor în cazul atribuirii contractului de servicii de publicitate nr. 9670/23.12.2010, precum și decontarea unor cheltuieli cu materiale publicitare personalizate fără respectarea principiului unui management financiar riguros.” Cu mențiunea că aspectul care face referire la: ”decontarea unor cheltuieli cu materiale publicitare personalizate fără respectarea principiului unui management financiar riguros” a fost verificat și activitatea de constatare a nereguli este prezentată în procesul verbal de constatare cu nr. OI/1229/SJCSN/08.02.2016”, se arată în raport.

În urma neregulilor constatatate, insituţia de învăţământ superior din Valea Jiului ar trebui să ramburseze întreaga sumă.

“Conform cu toate aspectele prezentate la pct.6 Prezentarea verificărilor efectuate pentru pct.13.2 al verificării coroborate cu prevederile art.4 din H.G. 875/2011 privind normele de aplicare ale OUG nr.66/2011, în cazul în care, pentru acelaşi contract de achiziţie verificat, se constată existenţa mai multor nereguli/abateri privind regimul achiziţiilor pentru care trebuie aplicate corecţiile financiare/reducerile procentuale prevăzute în anexa la ordonanţă, se va aplica valoarea cea mai mare a corecţiei financiare/reducerii procentuale propuse, în cazul de față 100%. (…) Cheltuiala afectată de nereguli aferentă pct.13.2 este în valoare de 353.400 lei din care 285.000 lei cheltuieli fără TVA și 68.400,00 lei TVA eligibil”,  se mai arată în raport.

Firmă cu un angajat

Fosta conducere a DGA din cadrul Universităţii Petroşani a încheiat contractul cu SC Karisa Dolce SRL. Firma avea la momentul respectiv un singur angajat şi mai mult decât atât, potrivit raportului Corpului de Control firma are “preţuri ridicate comparativ cu contracte similare, liste de preţuri sau medii la nivel de industrie;contractantul furnizează documente incorecte sau incomplete”

“Din verificarea procedurii de achiziţie în urma căreia a fost atribuit contractul de servicii de publicitate nr. 9670/23.12.2010 s-a constatat nerespectarea regulilor în domeniul achiziţiilor prin: – utilizarea unor criterii de calificare şi selecţie restrictive și discriminatorii, respectiv cerințele privind capacitatea de exercitare a activității profesionale nu sunt în legătură cu natura contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit și sunt disproporţionate în raport cu complexitatea contractului de achiziţie publică, cerințele privind Experiența similară și cele privind calificările și experiența profesională a coordonatorului echipei de proiect sunt restrictive”,  se mai arată în raport.

Firma Karisa Dolce din Petroşani a rămas fără licenţă. Autoritatea Naţională pentru Turism informează că societatea prin care s-a derulat contractul de la Universitatea Petroşani a rămas fără licenţă în data de 30 septembrie.

Astfel, Universitatea din Petroşani a fost prejudiciată cu sume importante de bani pe care s-ar putea să fie nevoită să le returneze.

Monika BACIU

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.