Mii de asistați în județul Hunedoara

Zeci de mii de hunedoreni beneficiază de diferite forme de ajutor social. Potrivit Ministerului Muncii, numărul total al hunedorenilor care beneficiază de programe de asistență socială este de 75.366. Cei mai mulți dintre aceștia, în număr de 63.893 sunt alocațiile de stat. Adică, județul Hunedoara are un număr total de 63.893 de elevi.

“Programul de acordare a alocației de stat pentru copii, derulat în baza Legii nr. 61/1993 (…) se adresează tuturor copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și tinerilor care au împlit vâsta de 18 ani și urmează fără întrerupere cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate potrivit legii, până la terminarea acestora”, arată Ministerul Muncii.

Un alt program social este cel privind alocația pentru susținerea familiei. La nivelul județului Hunedoara în această categorie există un număr de 3056 de persoane.

“Această alocație se acordă în funcție de veniturile și bunurile familiei, dar și în funcție de numărul copiilor din familie. Stabilirea dreptului la alocație pentru susținerea familiei se realizează ținându-se seama de toate veniturile familiei, precum și de bunurile acesteia. Alocație pentru susținerea familiei stimulează creșterea gradului de educație a copiilor prin condiționarea acordării alocației de frecventarea cursurilor de învățământ de către copiii de vâstă școlară din familiile beneficiare”, arată același raport.

Cuantumul lunar al alocației pentru susținerea familiei variază de 82 de lei la 408 lei, în funcție de numărul de copii și venitul membrilor familiei.

În județul Hunedoara beneficiază de alocație de plasament un număr de 1078 de persoane. Această alocație se acordă “pentru fiecare copil fațșă de care s-a stabilit măsura plasamentului la o familie, persoană, asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat autorizat sau s-a instituit tutela. Astfel, pentru fiecare copil aflat în această situație, prin OUG nr. 65/2014 s-a majorat cuantumul alocației lunare de plasament la 600 de lei. Astfel, au fost stimulate familiile să primească în plasament copiii abandonațI, oferindu-le climatul familial atât de necesar creșterii șI dezvoltării armonioase unui copil”.

Potrivit legii, mai există un program de acordare a concediului șI indemnizației pentru creșterea copilului. În județul Hunedoara beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului un număr de 2746 de persoane.

“De concendiu șI indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respective 3 ani, în cazul copilului cu handicap beneficiază oricare dintre părinții copilului care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au relizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii șI assimilate salariilor, venituri din activitățI independente, venituri din activitățI agricole, silvicultură, piscicultură”, arată Ministerul Muncii.

Alte 257 de persoane din județul Hunedoara beneficiază de prevederile programului de acordare a indemnizației lunare de hrană HIV-SIDA.

“Se acordă adulților și copiilor infectați/bolnavi de HIV/SIDA internați, instituționalizați și din ambulatoriu o indemnizație lunară de hrană în cuantum de 16 lei/zi pentru adulți și 15 lei/zi pentru copii”, completează raportul Ministerului Muncii.

Mii de persoane la VMG

Mii de hunedoreni beneficiază de venitul minim garantat. Numărul celor care primesc stimulent de la stat este de 3279.

“Programul de acordare a ajutorului social – se acordă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garanta (…) tuturor familiilor șI persoanelor singure cu venituri reduse sau fără venituri, care se află în dificultate, pentru a le ajuta să depășească această situație. Ajutorul social este calculat ca diferență între venitul net lunar al familiei sau persoanei singure și nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut de lege. Stabilirea dreptului la ajutorul social se realizează ținându-se seama de veniturile familiei, luând în considerare și bunurile mobile și imobile deținute. Ajutorul social se condiționează de căutarea activă a unui loc de muncă, iar beneficiarul este obligat să presteze muncă în folosul comunității, în număr de ore echivalente cu cuantumul ajutorului social, raportat la salariul minim pe economie”, arată Ministerul Muncii.

Nivelul lunar al venitului minim garantat variază de la 142 la 527 de lei.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.