.Index Actualitate

Mina Uricani, închisă mai devreme

Mina Uricani, subunitate a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului va fi închisă la începutul lunii septembrie a acestui an. Oficialii Ministerului Energiei subliniază că reanalizarea condițiilor tehnice ale zăcământului permit închiderea unității miniere la începutul trimestrului IV al acestui an.

“Apariția unor condiții tehnice și de zăcământ care nu numai că permit dar și impun devansarea unor lucrări de închidere subterană din anul 2018 în anul 2017. Cu precădere la Sucursala Mina Uricani a cărei încetare a activității de producție se întrevede a se realiza la începutul trimestrului IV 2017. Această situație se regăsește și pentru o parte din lucrările de închidere subterană de la Sucursala Mina Paroșeni fiind totodată și o măsură de precauție în cazul pierderii sau a limitării livrării producției de cărbune către termocentralele CEH-SA”, arată oficialii Ministerului Energiei.

La data de 22 februarie 2012, prin Decizia nr. C (2012) 1.020/final, Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1.169 milioane RON, aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din trei unităţi deţinute de CNH S.A. Petroșani, pe perioada 2011-2018. Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României cu instituţiile internaţionale, privind reducerea arieratelor CNH SA Petroşani, începând cu 01.11.2012 s-a înfiinţat Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A.

 

Monika BACIU

One Reply to “Mina Uricani, închisă mai devreme

Leave a Reply

Your email address will not be published.