.Index Actualitate

Ministerul Energiei nu vede nicio ieșire pentru CEH

Ministerul Energiei nu vede nicio ieșire pentru CEH. Problemele Complexului Energetic Hunedoara exced competența Ministerului Energiei. Situația critică cu care se confruntă societatea energetică hunedoreană reunește la aceași masă mai multe ministere și instituții ale statului.

Decizia Comisiei Europene în ceea ce privește rambursarea de către CEH a ajutoarelor de stat aruncă compania într-o situație și mai delicată. Comisia Europeană a constatat că producătorul de energie Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” (CE Hunedoara) a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru împrumuturi finanţate din fonduri publice, şi în consecinţă a decis joi că România trebuie să recupereze ajutorul ilegal şi dobânzile aferente, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

“Conform legislației comunitare, Ministerul Finanțelor Publice, în calitatea sa de furnizor al ajutoarelor de stat, va trebui să stabilească suma totală (principalul și dobânzile de recuperare) care urmează a fi recuperată de la beneficiar. Reprezentanți ai Ministerului Energiei, MinisteruluI Mediului, Autorității Fondului de Mediu, Ministerului Finanțelor Publice, ANAF și Consiliul Concurenței, au constituit un grup de lucru al cărui obiectiv este acela de a identifica soluția legală care să permită menținerea exploatării continue a activelor de producere a energiei electrice”, arată Ministerul Energiei.

La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, un ajutor de salvare temporar în valoare de 37,7 milioane EUR (167 de milioane RON) pentru Complexul Energetic Hunedoara, un producător de energie electrică și termică din România deținut de stat. Societatea se afla în dificultate din punct de vedere financiar din 2013. În contextul respectivei decizii, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în eventualitatea în care societatea nu avea să fie în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare în termen de șase luni.

Ca urmare a nerambursării ajutorului pentru salvare de către societatea CE Hunedoara și în absența unui plan de restructurare credibil sau a unor măsuri efective în direcția lichidării societății, în martie 2018, Comisia a deschis o investigație aprofundată.

În cursul investigației, Comisia a examinat conformitatea cu normele UE privind ajutoarele de stat a celor cinci împrumuturi finanțate sau sprijinite din fonduri publice acordate societății CE Hunedoara. Împreună, la 30 iunie 2016, împrumuturile se ridicau la aproximativ 73 de milioane EUR (337 de milioane RON).

“Precizăm faptul că Deziai 2010/787/Ue este o decizie emisă de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisii Europene și cu avizul Parlamentului European. Decizia a intrat în vigoare la 01.01.2011 și prevede ca exploatarea unităților miniere aflate în program de închidere să se facă până la data de 31.12.2018. Orice modificare a termenilor din această Decizie, respectiv prelungirea activității de producție la minele Lonea și Lupeni după data de 31.12.2018, trebuie să urmeze același parcurs ca cel de la momentul adoptării sale. Ministerul Energiei, la solicitarea Curții de Apel Alba Iulia, secția a II-a Civilă a transmis un punctaj al problemelor cu care se confruntă CEH și care constituie un risc real pentru continuarea funcționării societății”, mai arată Ministerul.

Oficialii Ministerului energiei arată că problemele cu care se confruntă societatea energetică hunedoreană sunt extrem de dificile și este nevoie de implicarea mai multor ministere și autorități ale statului.

“În acest moment, orice decizie privind continuarea activității CEH excede competențele stricte ale Ministerului Energiei, ea neputând fi adoptată decât în consens cu Ministerul Finanțelor Publice i ANAF (care au instituit sechestre asupra tuturor bunurilor din patrimoniul CEH), cu Ministerului Mediului și Autoritatea Fondului de Mediu (față de care CEH înregistrează o datorie de peste 2 mld lei generată de neachiziționarea și nedepunerea la termen a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, corespunzător anilor 2014, 2015, 2016 și 2017, de amenzile aplicate în conformitate cu prevederile art. 28 alin (4) din HG nr. 780/2006 și care nu exonerează compania de obligația de a achiziționa aceste certificate, la care se adaugă și sancțiunea stabilită de Fondul de Mediu aferentă neachiziționării certificatelor verzi, respectiv amenda dată de ANRE pentru neachiziționarea certificatelor verzi)”, mai notează oficialii Ministerului Energiei.

Comisia a constatat că, în cazul de față, niciun operator economic privat în economia de piață nu ar fi acordat, garantat sau prelungit vreunul dintre cele cinci împrumuturi acordate CE Hunedoara, având în vedere deteriorarea situației financiare a societății începând din 2013. Prin urmare, măsurile de sprijin din bani publici acordate de România au conferit CE Hunedoara un avantaj economic necuvenit față de concurenții săi și, prin urmare, constituie ajutor de stat în sensul normelor UE.

Ulterior, Comisia a examinat dacă aceste măsuri puteau fi considerate ca fiind compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat. Având în vedere că societatea CE Hunedoara îndeplinea condițiile pentru declanșarea procedurii de insolvență, Comisia a evaluat diferitele măsuri în lumina Orientărilor sale privind ajutorul pentru salvare și restructurare. Normele UE privind ajutoarele de stat îi permit statului să intervină în sprijinul unei întreprinderi aflate în dificultate financiară numai în condiții specifice și impun, în special, ca respectiva întreprindere să facă obiectul unui plan de restructurare solid, să contribuie la costurile aferente restructurării sale și ca orice eventuale denaturări ale concurenței să fie limitate.

Comisia a constatat că planul de restructurare prezentat de România în octombrie 2015 și modificat în ianuarie 2016 nu asigura viabilitatea pe termen lung a CE Hunedoara fără continuarea ajutorului de stat și că, în orice caz, acest plan nu a fost aplicat de întreprindere.

În plus, Comisia a concluzionat că CE Hunedoara nu a avut nicio contribuție proprie notabilă la costurile de restructurare și că România nu a propus nicio măsură pentru a limita posibilele denaturări ale concurenței rezultate ca urmare a acordării unui sprijin semnificativ din partea statului.

Comisia a concluzionat că patru dintre cele cinci împrumuturi, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane EUR, plus dobânzile aferente, sunt incompatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat și România trebuie să le recupereze. Al cincilea împrumut reprezintă un ajutor existent, acordat înainte de aderarea României la UE și, prin urmare, nu este necesar să fie recuperat.

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.