.Index Actualitate

Subvenție modificată pentru CEH

Subvenție modificată pentru CEH. Executivul a modificat subvenția pentru Complexul Energetic Hunedoara. Nu s-a modificat valoarea totală a subvenției, ci s-au făcut rocadre între anumite capitole.

Ministerul Energiei acordă 118.751 mii lei pentru închiderea minelor Lupeni și Lonea. Suma este aferentă acestui an. În acest sens a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara — S.A pentru anul 2018.

“Ajutorul de stat în sumă totală de 118.751 mii lei pentru anul 2018, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 127/1 din 21 aprilie 2017, şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1.001/final, astfel: pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat în sumă de 90.656 mii lei se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 247.300 tone şi o putere calorifică minimă de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 108,00 lei; pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli excepţionale în sumă de 28.095 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de producţia curentă”, arată documentul Ministerului Energiei.

Sumele se alocă ținând cont de faptul că închiderea celor 2 unităţi miniere trebuie să se facă în condiţii de siguranţă cu conservarea straturilor de cărbune şi evitarea unor eventuale accidente care ar putea apărea în condiţiile în care nu se respectă procedura de închidere. În acest sens, s-a constatat că este necesară prelungirea termenelor de închidere subterană astfel EM Lonea până la finele anului 2020, EM Lupeni până în luna iulie 2021.

“Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a întocmit un nou Plan de închidere care a făcut obiectul renotificării transmise Comisiei Uniunii Europene. Noul Plan de închidere prevede ca încetarea activităţii de producţie pentru EM Lonea şi EM Lupeni să fie data de 31.12.2018”, arată același document.

CEH S.A. va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidenţe contabile precise şi separate pentru fiecare dintre cele două unităţi care beneficiază de ajutor de stat. suma alocată inițial pentru închiderea minelor a fost mai mare. Ministerul Energiei explică de ce a fost nevoie de rectificarea bugetului.

“Datorită faptului că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 nu s-au alocat fonduri suplimentare şi având în vedere obligaţiile Ministerului Energiei asumate prin Planul de închidere autorizat de Comisia Europeană, apare necesitatea modificării structurii ajutorului de stat aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 99 /2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara S.A. pentru anul 2018, în sensul diminuării grantului direct de la suma de 112.347 mii lei la suma de 90.656 mii lei, diferența de 21.691 mii lei adăugându-se la suma cheltuielilor excepționale. Această realocare se datorează: economiei realizate ca urmare a evolutiei prețului cărbunelui pe terțe piețe fapt care a condus la realizarea unei norme de subvenție mai mică decât nivelul programat ceea ce determină scăderea ajutorului de stat per Gcal; necesitații asigurării cel putin a unei parți din sumele prevăzute pentru realizarea cheltuielilor excepționale în anul 2018 în conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/ final pentru care nu s-au putut alocat fonduri la prima rectificare bugetară”, mai arată ministerul.

Suma de 118.751  mii  lei se asigură din bugetul Ministerului Energiei, aprobat prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pentru  anul 2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.