.Index Actualitate Administratie

Petroșani: Situațiile deosebite când se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul local

Petroșani: Situațiile deosebite când se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul local. În ultima ședință a Consiliului Local de la Petroșani a fost aprobat proiectul în care sunt stabilite situațiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență din bugetul local.

Pentru acordarea acestor sume de bani au fost enumerate și criterile care în baza cărora o persoană poate beneficia de ajutor de urgență.

”Începând cu luna ianuarie 2024, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogata Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completarile ulterioare, Având în vedere faptul că HCL nr. 6/2020, privind stabilirea situatiilor deosebite şi criteriile în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgenta, a fost reglementată de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, se impune adoptarea unei noi hotărâri a Consiliului Local care să stabilească situatiilor deosebite şi criteriile în baza cărora se pot acorda ajutoare de urgenţă Potrivit art.85, lita din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, autoritățile administraţiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, prin hotărâre a consiliilor locale, ajutoare de urgenţă persoanelor singure și familiilor aflate în situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la aparitia sau sporirea riscului de excluziune socială. Având în vedere faptul că pot exista mai multe cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, propun următoarelor situații deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenţă din bugetul local, familiilor sau persoanelor singure, astfel: persoanelor singure/familiilor cu venitul lunar net pe membru de familie de până la 80% din salariul de bază minim net pe țară, ai căror membrii necesită tratamente și investigații medicale suportate din contributii proprii, în baza recomandărilor factelor) medicale şi a justificărilor cheltuielilor (chitanțe, facturi, bonuri fiscale, costul deplasării la clinici de specialitate din altă localitate); persoanelor care se confruntă cu probleme grave de sănătate, ce necesită intervenții chirurgicale, tratamente şi investigatii medicale de lungă durată, în clinici de specialitate din țarā sau din străinătate, ale căror costuri depăşesc posibilitățile financiare ale familiei în baza recomandarilor (actelor) medicale şi a justificărilor cheltuielilor (chitanțe, facturi, bonuri fiscale costul deplasări); acordarea unui ajutor financiar în situația în care este necesară achiziționarea unor dispozitive medicale, destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, care nu sunt gratuite in sistemul public de sănătate; ajutorul se acordă în completarea costurilor dispozitivelor, atunci când situaţia materială a familiei nu permite achizitionarea din fonduri proprii; acordarea unui ajutor financiar, ca sprijin de reintegrare socială, persoanelor care au fost condamnate penal, în termen de cel mult şase luni de la data eliberării din penitenciar; acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de înmormântare, ocazional de decesul unei persoane din familia beneficiară de ajutor de incluziune; acordarea unui ajutor financiar în cazul decesului unei persoane fară venituri şi färă aparţinători legali sau ai căror aparținători nu au beneficiat de ajutor de deces”, arată documentul de ședință aprobat de către consilierii locali de la Petroșani.

Personalul din cadrul Direcţie de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Petroșani va efectua verificări în teren, în baza solicitări scrise a unui membru de familie sau a persoanei singure şi a actelor doveditoare privind situația deosebită pentru care se solicită ajutorul de urgență care va sta la baza dispoziției primarului de acordare a ajutorului de urgență.

Leave a Reply

Your email address will not be published.