.Index Actualitate Administratie

Pregătiri pentru campaniile electorale

Pregătiri pentru campaniile electorale. Consiliul Local al municipiului Petroșani a adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea amplasamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public în vederea amplasării de către formaţiunile politice/candidaţi independenir-a¬corturilor eiectorale, în perioada de precampanie.

Potrivit documentului, fiecare formaţiune politică/candidat independent poate solicita amplasarea unui singur cort electoral, în perioada de precampanie, în suprafaţă totală de maxim 6m2, pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cei mult jumătate din perioada iniţială.

Amplasamentul se acordă la solicitarea reprezentantului formaţiunii politice/candidatului independent, pe baza de cerere, depusă Ia sediul Primăriei municipiului Petroşani, pentru a fi avizată de către Direcţia de administrare a domeniului public şi privat.

”Dat fiind faptul că în anii anteriori corturile electorale au fost, în unele cazuri amplasate în locuri aglomerate ce au generat stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localitate, aspect ce se doreşte a fi evitat. Cu scopul de a asigura partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţilor independenţi care participă la alegeri, dreptul la amplasarea acestor corturi fără nicio discriminare, se impune stabilirea amplasamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public, în vederea amplasării de către aceştia a corturilor electorale, în perioada de precampanie”, arată documentul.

Leave a Reply

Your email address will not be published.