.Index Actualitate

Statul oferă ajutor pentru CEH. Pentru închidere

198 de milioane pentru închiderea minelor de la CEH

Energia regenerabilă, costurile de extracție prea mari pentru huilă și forța de muncă scumpă sunt câteva din motivele pentru care statul român renunță la unitățile miniere Lonea și Lupeni. Guvernul va aproba în ședință proiectul care prevede închiderea a două unități miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Hotătârea privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017 se află pe agenda Ministerului Energiei. Proiectul prevede alocarea sumei de aproape 200 de milioane de lei pentru închiderea celor două unități miniere necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. este vorba de minele Lupeni și Lonea.

“Ajutorul de stat în sumă totală de 198.830 mii lei pentru anul 2017, suportat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, astfel: pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat în sumă de 132.226 mii lei se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 290.800 tone și o putere calorifică minimă de 3.200 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 130,27 lei. b) pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli excepţionale în sumă de 66.604 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de producţia curentă”, arată proiectul privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017.

Oficialii ministerului de resort arată care sunt motivele pe baza cărora s-a luat decizia închiderii celor două unități miniere.

“Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final, în urma analizei situaţiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societătii Complexul Energetic Hunedoara- S.A., denumită în continuare CEH S.A. s-a stabilit că din cele patru exploatări miniere aflate în structura sa este necesar să intre în program de inchidere, două unități miniere și anume Exploatarea Minieră Lonea și Exploatarea Minieră Lupeni. Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislaţiei europene, CEH S.A. a întocmit Planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere pentru cele două exploatări miniere. Aceste documentaţii au făcut obiectul notificării transmise Comisiei Uniunii Europene. Decizia s-a luat ca urmare a faptului că a scăzut cererea de cărbune ca urmare a dezvoltării producției de energie electrică regenerabilă situație constatată în perioada 2011-2016; a scăzut considerabil prețul de vânzare al cărbunelui pe piața internațională și implicit în România; calculul indicatorilor tehnico-economici pentru cele două unități miniere constând în:  rezervele de cărbune, rezervele deschise si ponderea acestora in totalul rezervelor de cărbune  calitatea cărbunelui extras productivitatea muncii costul unitar de producție au demonstrat că acestea nu sunt viabile. CEH S.A. va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor două mine necompetitive asigurând evidențe contabile precise și separate pentru fiecare dintre cele două unități care beneficiază de ajutor de stat. Valoarea ajutorului de stat pentru închiderea minelor neviabile a fost fundamentată în conformitate cu Decizia 2010/787/UE și Decizia Comisiei Europene nr. C (2016) 7719 final. Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare, monitorizarea aplicării Deciziei CE nr.787/2010 revine Ministerului Energiei. Ministerul Energiei monitorizează nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţurile cărbunelui de o calitate similară provenit din terţe state”, mai arată documentul.

Operatorul economic Societatea Complexul Energetic Hunedoara- S.A – ce desfășoară în principal activități în domeniul energetic a prevăzut în Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 suma de 198.830 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru închideri mine necompetitive.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.