.Index Actualitate

Sute de studenţi aşteptaţi la Universitatea Petroşani

02-univ-petrosaniUniversitatea din Petroşani îşi aşteaptă viitorii studenţi. Absolvenţii claselor de liceu încep în câteva zile examenul de bacalaureat. Pentru cei care vor reuşi să şi promoveze examenul maturităţii, la instituţia de învăţământ superior din Valea Jiului sunt puse la dispoziţia viitorilor boboci peste 600 de locuri la învăţământul de licenţă.

 

“Pe lângă cele 625 de locuri, mai avem 100 de locuri pentru tinerii din republica Moldova şi de regulă sunt mulţi care optează pentru Unbiversitatea din Petroşani. Ei reprezintă un segment de 10% din totalul studenţilor pe care îi avem la licenţă. Mai avem 200 de locuri bugetate la masterat, avem 18 programe de masterat foarte căutate”,  a declarat conf. Univ. Dr. Ec Codruţa Dura, prorector UPET.

 

 

Reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior din Valea Jiului se bazează şi pe tinerii care vor urma cursurile la locurile cu taxă.

 

“În ceea ce priveşte locurile cu taxă, acolo depinde de noi, de Universitate şi avem o capacitate foarte bună. Important este să avem candidaţi pentru că la taxă putem să ajungem la triplul numărului e studenţi care sunt pe locurile bugetate”,  a declarat prof. Univ. Dr. Ing Aron Poantă, rector UPET.

 

pentru studiile universitare de licenţă, admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență pot fi luate în considerare media de la bacalaureat și/sau notele de la probele de bacalaureat, conform specificului fiecărui domeniu de studii. Media generală de admitere la studiile universitare de masterat este dată de media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență. Admiterea pentru toate formele de învăţământ ale ciclului universitar de licenţă se realizează prin concurs. Media de admitere este calculată ca medie ponderată între media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire. Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta . Pentru înscrierea la concursul de admitere se percepe o taxă de înscriere de 70 lei.

 

Monika BACIU

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.