.Index Actualitate

Universitatea Petroșani organizează cursuri postuniversitare

Instituția de învățământ superior din Valea Jiului organizează cursuri postuniversitare în mai multe domenii. La toate cele trei facultăți din cadrul Universității Petroșani sunt organizate astfel de cursuri. Astfel, în cadrul Facultății de Mine se organizează curs de evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă. Tot aici se are loc un alt curs, managementul calităţii produselor şi serviciilor, Managementul deşeurilor și epurarea apelor reziduale. Toate cursurile au o durată de 240 de ore.

În ceea ce privește Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică au loc două tipuri de cursuri, de reconversie și de formare. Astfel, în cadrul programelor  postuniversitare de conversie profesională au loc cursuri de Electronică și Automatizări, Informatică, Electromecanică, Educaţie tehnologică și Transporturi. Și în cadrul Facultății de Științe se organizează cursuri postuniversitare. Astfel, în categoria programelor postuniversitare de conversie profesională se regăsesc cursurile la Economie și educație, antreprenorială și Comerț, turism, servicii. În schimb, în cadrul programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, cei de la instituția de învățământ superior din Valea Jiului organizează Managementul serviciilor de sănătate, Managementul activităților sportive, managementul serviciilor în instituțiile publice, management educațional, managementul resurselor
umane.
Monika BACIU

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.