Universitatea Petroșani, parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara

Universitatea din Petroșani ar putea încheia un parteneriat cu instituția județeană. Cele două entități vor să își unească forțele pentru a atrage fonduri europene în vederea dezvoltării sistemului de învățământ din județul Hunedoara.

“Am propus un parteneriat larg, care urmează a fi definitivat. Am discutat cu domnul președinte Bobora pentru a încheia un parteneriat în vederea atragerii de fonduri europene pentru proiecte care să fie destinate instituțiilor de învățământ din județul Hunedoara, inclusiv învățământului superior”, a declarat Radu Sorin, rectorul Universității Petroșani.

Reprezentanții instituției de învățământ superior din Valea Jiului au în vedere atragerea de fonduri europene prin care să modernizeze infrastructura educațională.

“Dacă Consiliul Județean atrage fonduri pentru educație acestea vor fi destinate reabilitării spațiilor de învățământ, dotarea șI modernizarea laboratoarelor. Totodată avem în vedere promovarea Văii Jiului șI a județului Hunedoara”, a mai spus sursa citată.

Universitatea din Petroșani are o tradiție de peste 80 de ani. Universitatea din Petroșani își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, economice și sociale, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane. Universitatea din Petroșani asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlilor Politehnice din România, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană și Internațională. Educația universitară iese din sfera consumului de informație intrând în sfera învățării cum se produce informație. Misiunea sa principală este formarea specialistului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe tehnice, economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.