Viitorii mineri ai CEH, trimiși la bibliotecă

Persoanele care vor să concureze pentru cele 100 de posturi de la mina Vulcan sunt trimise la bibliotecă. Angajarea minerilor, lăcătușilor și a electricienilor se va realiza pe bază de concurs scris. Astfel, cei care vor să susțină concursul trebuie să cunoască bibliografia. Candidații vor trebui să treacă prin două probe scrise. Cei care doresc să se angajeze pe posturile scoase la concurs trebuie să treacă pe la „bibliotecă”. Pe site-ul CEH le-au fost puse la dispoziția viitorilor participanți cursurile din care vor susține examenul

“test nr. 1 – completarea unui chestionar (care nu necesită bibliografie), notat cu note de la 1 la 10 (timp stabilit – 8 minute). Test nr. 2 – completarea unui chestionar cu întrebări de specialitate (bibliografia se găsește pe pagina de internet a SCEH SA) notat cu note de la 1 la 10 (timp stability – 30 de minute). Înainte de proba scrisă, candidatului I se înmâna un formular în care, după susținerea probei, se va înscrie rezultatul obținut. După înscrierea rezultatului, formularul va fi semnat șI ștampilat de către unul din membrii comisiei”, arată anunțul CEH.

Conducerea Complexului Energetic Hunedoara a stabilit criteriile pentru angajarea celor 100 de persoane la mina Vulcan.

Astfel pentru activitatea minieră cei care își depun dosarele trebuie să fie absolvenți de minim 10 clase și să dețină curs de calificare de miner sau să fie absolvent de școală profesională în meseria miner. Totodată candiții trebuie să fie apți “din punct de vedere medical, în baza adeverinței medicale eliberată de mediul de familie din care să rezulte că este apt pentru muncă în condiții de effort susținut (activitate de subteran)”. În ceea ce privește posturile de lăcătuși, candidații trebuie să fie absolvențI de 10 clase șI curs de calificare în meseria de lăcătuș sau absolvent de minim școală profesională în meseria mechanic mașini șI utilaje. Se mai caută șI electricieni, iar cei care se înscriu la concurs trebuie să fie calificațI în domeniu. Atât pentru mineri, lăcătuși și electricieni, cazierul trebuie să fie curat.

“Nu pot participa la concurs foștii salariați ai societății, ale căror contracte individuale de muncă au încetat în anul 2016, la cererea lor”, mai arată anunțul.

Pentru a fi declarațI admișI, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare chestionar ocuparea celor 100 de posturi se va face în ordinea descrescătoare a notei finale obținute, pe domeniul la care s-a concurat, nota minimă fiind 5, calculată cu două zecimale.

“Departajarea concurenților care au aceeași notă se va face după nota de la chestionarul de specialitate”, mai arată anunțul.

Candidații declarațI “admis în așteptare” sunt candidații care au obținut cel puțin media 5 la concurs șI nu au fost admiși. aceștia rămân pe lista de așteptare în condițiile în care vreunul dintre candidații declarațI admișI nu se prezintă sau nu îndeplinesc condițile de angajare, sau în cazul în care CEH va mai avea nevoie de angajări în anul 2017 la mina Vulcan.

 

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.