.Index Actualitate

MAI vrea informaţii despre turişti

straja pozEvidenţa turiştilor, în structurile de cazare. Toate unităţile de cazare acreditate vor avea un sistem de evidenţă a turiştilor, sistem în care se va înregistra sosirea şi plecarea turiştilor. Proiectul se află în dezbatere publică.

 

“La nivelul Autorității Naționale pentru Turism a fost implementat un sistem integrat de evidenţă a turiştilor care înregistrează sosirea şi plecarea turiştilor în timp real în structurile de primire turistice. Operatorii economici care deţin structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate au obligaţia de a raporta numărul de turişti prin intermediul acestui sistem. Datele colectate sunt necesare pentru realizarea de situaţii statistice, precum şi pentru identificarea rapidă de către personalul desemnat cu atribuții specifice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a persoanelor date în urmărire, dispărute, etc, care sunt cazate în în oricare dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare (înregistrate în sistem la nivel național)”,  se arată în nota de fundamentare a proiectului.

 

Introducerea Sistemului Integrat de Evidenţă a Turiştilor, care reprezintă o aplicaţie informatică ce are drept scop realizarea evidenţei numărului de turişti cazaţi în structurile de primire turistice clasificate de Autoritatea Națională pentru Turism, care generează date statistice necesare realizării strategiilor şi programelor din domeniul turismului. Potrivit actului, Ministerul Afacerilor Interne va avea acces la datele turiştilor.

 

Pe termen mediu şi lung, proiectul de act normativ va crea un impact pozitiv în sensul că se va reduce fenomenul de evaziune fiscala prin înregistrarea în timp real a turiştilor care se cazează în structuri de primire turistice. Evidenţierea reală a veniturilor obţinute de operatorii economici va determina creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor obţinute de operatorii economici din domeniul turismului. Acest program electronic va permite obţinerea, în orice moment, a unor informaţii cu privire la circulaţia turistică la nivel local, regional și central, având două componente principale: o bază de date privind structurile de primire turistice şi un sistem de înregistrare şi raportare a turiştilor cazaţi. Prin corelarea informaţiilor furnizate de SIET, vor putea fi sancţionate de către instituţiile îndrituite, tentativele sau faptele de neînregistrare a activităţii de cazare, ca activitate economică, de către operatorii economici.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.