.Index Actualitate

ANGAJĂRI LA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA

ANUNŢ

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Sucursala Divizia Minieră, cu sediul în Petroşani, str. Timişoara nr. 2, anunţă angajarea a 90 de persoane la următoarele puncte de lucru:

    •  Exploatarea Minieră Lonea – 15 persoane
    • Exploatarea Minieră Livezeni – 40 persoane
    • Exploatarea Minieră Vulcan – 20 persoane
    •  Exploatarea Minieră Lupeni – 15 persoane

Angajarea personalului se va face la locurile de muncă direct productive, pentru punerea în funcţie a unor noi capacităţi de producţie şi menţinerea în exploatare a celor actuale. Angajarea se face pe o durată determinată de 6 luni. Selecţia în vederea angajării se va face în ordinea descrescătoare a mediilor de pe lista persoanelor respinse la concursul desfăşurat în perioada 26.05.2014 – 29.05.2014, respectiv de la numărul 1 la numărul 90. Lista cu persoanele respinse va fi afişată la sediul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara. Depunerea cererilor de angajare a personalului de pe listă, se va face în perioada 06.10.2014 – 20.10.2014, la sediul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A., Sucursala Divizia Minieră din Petroşani, str. Timişoara nr. 2, între orele 700 – 1500. Dacă în această perioadă, cele 90 persoane nu se vor prezenta pentru a-şi depune cererea de angajare, vom considera că aceştia nu doresc angajarea în cadrul S CEH-SA Sucursala Divizia Minieră, selecţia continuând cu următoarele persoane de pe listă.
Relaţii suplimentare la S.C.E.H.-S.A. – Sucursala Divizia Minieră, Serviciul Resurse Umane Administrativ, telefon 0254506264 sau 0254506265.

Leave a Reply

Your email address will not be published.