Petroșani – o singură construcție ilegală

O singură persoană a fost depistată, pe parcursul anului trecut, că a construit ilegal. Raportul Primăriei Petroșani arată că a fost întocmit un singur proces verbal pentru constatarea unei contravenții.

“Pentru construcții executate fără autorizaţii de construire, sau cu nerespectarea acestora, s-a încheiat 1 proces verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în valoare totală de 1000RON”, arată raportul Primăriei Petroșani.

Sunt și cetățeni care în momentul în care se apucă de construit își întocmesc și documentațiile pentru a fi în legalitate. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a eliberat în cursul anului 2016 un număr de 90 Certificate de atestare a edificării construcţiilor în scopul întabulării lor în Cartea Funciară şi 25 certificate de nomenclatură stradală, taxele aferente eliberării acestora însumînd o valoare totală de 4116 RON.

“ În cursul anului 2016, s-au emis un numar de 162 autorizaţii de construire şi 8 autorizaţii de desfiinţare; valoarea totală a taxelor încasate pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi desfiinţare este de 51286,6 RON. S-au eliberat un număr de 346 certificate de urbanism, valoarea totală a taxelor încasate pentru emiterea acestora fiind de 3530 RON”, mai arată raportul.

Valoarea totală a taxelor încasate de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în anul 2016 este de 58932,6 RON.

 

Monika BACIU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.