.Index Actualitate

Ziua veteranului de război

30.04-veteraniConsiliul Judeţean Hunedoara se asociază cu veteranii in vederea organizării unui proiect de interes judeţean. 78 de mii de lei au fost alocaţi de la bugetul instituţiei judeţene pentur organizarea comun a unei acțiuni de interes public județean – „Ziua veteranului de război”.

Prin această asociere, Consiliul Județean Hunedoara dorește să contribuie la recunoașterea veteranilor de război din județul Hunedoara și a contribuției acestora la luptele duse pentru apărarea independenței și suveranității patriei. Titlul de „veteran de război” a fost recunoscut pentru prima dată în ziua de 29 aprilie a anului 1902.

Prin Decretul Regal din anul 1902, participanţii la Războiul de Independenţă (1877-1878) au fost declaraţi veterani, asigurându-li-se, pe lângă acest binemeritat şi onorant statut, mijloace pentru un trai decent şi înlesniri pe măsura curajului şi a sacrificiilor probate pe câmpul de luptă. După Primul Război Mondial, prin diferite legi s-a instituit titlul de veteran de război, participanţilor la campanii şi urmaşilor lor fiindu-le acordate diferite drepturi şi avantaje reparatorii.

Monika BACIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.